Her er du:

Dynamics NAV i bygg- og anleggsbransjen

Som suksessfull bedrift i byggebransjen, er det viktig å levere sine prosjekter i tide og innenfor avtalt budsjett. Investerer du som entreprenør i ny software og IT-løsning, er det med en forventning om at dine prosjekter blir utført mer effektivt og med en høyere kvalitet.

Kompleks bransje

Bygge- og anleggsbransjen er kjent for å være kompleks. Derfor er det viktig at din IT-infrastruktur understøtter de komplekse behov som oppstår.

Konkurransefordel

Ved å velge den riktige finansielle og operasjonelle software løsning, får du en klar konkurransefordel som viser seg både ved prosjektbudsjettering og eksekveringsfaser. Men viktigst av alt, så vil ervervelsen av nytt og forbedret software og valg av den riktige IT-partner vise seg på firmaets bunnlinje.

Positiv profittmargin

Ønsker man som entreprenør å drive en bedrift på et konkurransepreget marked ,er det nødvendig å ha fokus på den risiko som uunngåelig er forbundet med å inngå kontrakter. Microsoft Dynamics NAV hjelper deg, slik å du blir i stand til å inngå kontrakter som sikrer deg en positiv profittmargin.

Skreddersydde softwareløsninger

Ved å benytte Microsoft Dynamics NAV i bygge- og anleggsbransjen, blir din organisasjons operasjoner strømlinjestyrt. Vi hjelper deg med å skreddersy dine softwareløsninger slik at de er tilpasset dine behov.

Med Dynamics NAV er du sikret en gjennomprøvd løsning som benytter den nyeste teknologi fra Microsoft. Dermed får du en problemfri implementering, en velkjent brukerflate og en optimal forbindelse med eksisterende IT-investeringer.

Den riktige software og den optimale partner

Ved investering i Microsoft Dynamics NAV og valg av Active Business Solutions som partner, er du sikret pålitelig og effektiv hjelp, og kan derfor knirkefritt oppgradere ditt ERP-system og alltid forvente support og/eller fjernsupport via Teamviewer.

Reduksjon av kostnader

Tilsammen kan disse funksjonene hjelpe deg med å oppnå en raskere tilbakebetalingstid, samt medvirke til at IT-kostnader til vedlikehold blir redusert vesentlig.

Praktisk erfaring og forståelse

Etter mange års praktisk erfaring, har vi tilegnet oss en forståelse for de utfordringer som finnes i bygge- og anleggsbransjen. Derfor får du størst mulig utbytte av dine IT-løsninger med oss som din partner. Vi kan hjelpe deg å skape overblikk over følgende områder:

  • Finans
  • Prosjektledelse
  • Innkjøp
  • Field operasjoner
  • Styring av lønnskostnader
  • Prosjektets omfangsendringer
  • Materialkostnader
  • Field servicearbeid ordre
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner