Her er du:

Spesifikk og relevant opplæring

Når vi implementerer en løsning, følger det med en grundig opplæring av dine medarbeidere. Dette minimerer antall feil og konsulenttimer og sørger for at dine medarbeidere er motiverte og snarest mulig kan bruke deres nye løsning.

Tilpasset utdannelse

Da vi gir oss tid til å få inngående kjennskap til din virksomhet og hvordan den fungerer og drives, er den utdannelsen vi gir detaljert og tilpasset dine medarbeideres spesifikke behov og relevant akkurat for dem.

Spar utgifter

Det er opp til deg som leder og oppgavens karakter hvordan dine medarbeidere utdannes. Vi kan kurse dine medarbeidere én til én eller i grupper, og hvorvidt opplæringen foregår i dine lokaler, eksternt eller eventuelt hos oss, er helt opp til deg og oppgavens krav. Uansett i hvilket ledd av din organisasjon behovet sitter, kan vi utdanne dine medarbeidere, sikre en mer smidig drift av dine IT-systemer, - og i siste instans senke dine samlede kostnader.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner