Her er du:

Dynamics NAV 2018

I tillegg til integrasjon mellom Dynamics NAV og Office 365, er kjerneprogrammet også optimalisert, noe som betyr integrering av ny teknologi og dermed nye muligheter. Også utviklingen av integrering til Power BI er forbedret og er ikke lenger begrenset til NAVs rolle senter.

Bedre integrasjon og nye muligheter

Integrasjon med de andre Microsoft-produktene er forbedret i NAV 2018. Dette betyr at det er enda flere muligheter for å utnytte NAV-funksjonalitet i andre Microsoft applikasjoner, for eksempel Office 365 og Power BI. For eksempel er det mulig å opprette en ordre i NAV fra Outlook.

NAV 2018 integration to Office 365 and Power BI

Ny og forbedret Power BI integrasjon

I NAV 2018 er integrasjonen til Power BI forbedret ut-av-boksen. Ikke bare på rollesenternivå, men på et mer kontekstuelt nivå, er Power BI integrasjonen forbedret på tvers av Dynamics NAV.

Power Bi til NAV 2018

Kunstig intelligens

Det første skritt i retning av å utnytte og integrere AI (Artificial Intelligence) i Dynamics NAV ble tatt med adgang til Machine Learning for salgs- og lagerprognoser i NAV 2017.

NAV 2018 AI (kunstig intelligens)

Dynamics NAV 2018 gir flere muligheter til å utnytte kunstig intelligens i NAV gjennom Cognoitive Services (såkalt kognitiv intelligens). Dette betyr at Navision nå er i en bedre posisjon til å gjenkjenne, lære, huske og vurdere informasjon.

Cognitive Services / kognitive tjenester

Cognitive computing (kognitiv databehandling) er en fellesbetegnelse som beskriver bruken av teknologiplattformer basert på AI (Artificial Intelligence), det vil si kunstig intelligens. I NAV 2018 betyr det blant annet at løsningen kan analysere et bilde, for eksempel av et produkt, automatisk identifisere elementet i bildet og deretter plassere dette elementet i en konkret og riktig sammenheng eller kategori med andre relaterte elementer.

Tjenesten kan også brukes i HR sammenheng for å analysere et bilde av en ansatt som vurderes og kakagoriseres, for eksempel etter kjønn og alder.

Bedre mobilitet

Den effektive muligheter til å bruke Dynamics NAV gjennom mobile enheter som ble introdusert i NAV 2017, har Microsoft forbedret i NAV 2018. Den nye forbedrede universelle applikasjonen for NAV 2018 gjør systemet mer plattformuavhengig. Dette betyr at evnen til å bruke NAV, uansett hvilken type enhet som er den foretrukne og hvor og når den passer den enkelte, har blitt betydelig forbedret.

Dynamics NAV 2018 mobile enheter

Mobil applikasjonen for NAV 2018 gir dermed større frihet til den enkelte medarbeider og mer fleksibilitet. Det er imidlertid ikke bare mobil applikasjonen som har fått et løft, også webklienten har blitt betydelig forbedret med et mer brukervennlig og forståelig brukergrensesnitt.

Forbedret brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet i NAV 2018 er langt mer konsekvent og brukervennlig. I tillegg er applikasjonen forbedret med blant annet grafer, statistikk og kundeanmeldelser som gir en rask oversikt over virksomheten.

Oppgaveverktøy

Det nye oppgaveverktøy i NAV 2018 gjør det mulig å øke produktiviteten og fremdriften av prosjekter og oppgaver. Verktøyene gir oversikt og mulighet for å kunne se de neste trinnene i oppgavene, få informasjon om hvilke ansatte som er ansvarlige for hvilken del av oppgaven mv.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner