Her er du:

ERP - synlighet på tvers av virksomheten

Den grunnleggende fordelen ved et ERP-system, er å integrere de uendelig mange prosesser en virksomhet operer med og derved spare både tid og penger.

Fordeler ved ERP

Beslutningsprosessen blir raskere og risikoen for å ta dårlige avgjørelser minskes. Data, som uten et ERP-system kun ville være tilgjengelig i begrensede deler av virksomheten, blir med et ERP-system synlig på tvers av hele virksomheten.

  • ERP gir støtte til toppledelsen i et selskap med nøyaktig informasjon og dermed forbedret beslutningstaking. Med denne støtten tas beslutninger som på lang sikt vil styrke virksomheten.
  • ERP kan optimalisere kvaliteten og effektiviteten i din bedrift. Ved å holde den interne forretningsprosesser knirkefritt, kan ERP føre til bedre resultater som vil gagne din bedrift, kundeservice og produksjon.
  • ERP gir støtte til toppledelsen i et selskap med nøyaktig informasjon og dermed forbedret beslutningstaking. Med denne støtten tas beslutninger som på lang sikt vil styrke virksomheten. Selskapet blir også stadig mer fleksible og mindre strengt strukturert, fordi ulike deler av en organisasjon er konsekvente. Denne fleksibiliteten gjør det lettere å utvide virksomheten både internt og eksternt.
     
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner