Her er du:

Kumulative oppdateringer i Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV har vært under stor utvikling gjennom de siste år. Systemet er blitt mer fleksibelt og både for kunder og samarbeidspartnere er Navision blitt enklere å bruke, vedlikeholde og utvikle i takt med av selskapets behov endrer seg.

Fortløpende forbedringer

Som en respons til sluttbruker tilbakemeldinger og behov for ny funksjonalitet, har Microsoft kontinuerlig forbedret Dynamics NAV med en rekke nye funksjoner. Forbedringene spenner fra tettere integrasjon med Microsofts nettskytjenester som Office 365 og Dynamics CRM til forbedret analyse gjennom Power BI. Også web og mobil klienten er blitt kontinuerlig forbedret og Microsoft har opprettet nye verktøyer for å utvikle endringer. Microsoft har også endret den måte hvorpå du laster ned de kumulative oppdateringer.

Introduksjon til kumulative oppdateringer

Før i tiden ble Dynamics NAV (Navision) oppdatert og vedlikeholdt gjennom enkeltvise oppdateringer, hurtigreparasjoner og oppdateringspakker der løpende lappede hullene i ERP løsningen. For å holde systemet up-to-date skulle hver hurtigreparasjon og oppdatering installeres. Vedlikeholds prosessen var omfattende og ikke så forskjellig fra en faktisk oppgradering.

De kumulative oppdateringer til Dynamics NAV er samlede oppdateringspakker som inkluderer alle tidligere utgitte endringer, noe som betyr at du bare behøver å installere den nyeste oppdateringen. Oppdateringene gir dermed mye mer enn bare vanlige feilrettinger, men minner mer om mindre trinnvise oppgraderinger som også leverer nye funksjoner og funksjonalitet.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner