Business Central drift ledelse

Driftsstyring i Business Central leverer funksjonalitet for planlegging, organisering og overvåking av selskapets interne prosesser og gir grunnlag for å effektivisere driften av selskapet og dermed skape høyere lønnsomhet.

Hva er drift-ledelse?

Drift er en del av enhver virksomhet, eller sagt på en annen måte, alle selskaper har en måte å strebe etter å skape det optimale output fra en eller flere inputkilder, enten det er et produksjonsselskap som produserer fysiske produkter eller et serviceselskap som leverer tjenesteytelser.

Formålet med drift-ledelse er å hjelpe selskapet med å oppnå best mulig forretningsresultater, på kort sikt så vel som på lang sikt. Begrepet drift-ledelse (på engelsk operations management) dekker håndtering og styring av alle selskapets prosesser, det kan være råvarer som kommer inn i selskapet, lagerbehandling, logistikk, arbeidskraft, levering av varer eller tjenester etc. Hensikten og selve kjernen i operasjon ledelsen er å oppnå optimal ressursutnyttelse samt høyest mulig grad av effektivitet i selskapets interne prosesser.

Drift-ledelse med den riktige løsningen

For at selskapet optimalt er i stand til å levere produktet eller tjenestene som er grunnlaget for forretningen, er effektiv drift nødvendig for å sikre konsistens i de mange prosessene som utgjør den daglige drift. Generelt kan det imidlertid være forvirrende å skape oversikt over disse prosessene kan imidlertid for å si det mildt være forvirrende, spesielt hvis du ikke bruker den riktige IT-system.

Den rette forretningsstyringsløsningen (ERP-system) danner grunnlaget for de ofte omfattende og komplekse prosessene som utgjør den daglige drift og vedlikehold, som en utdatert eller underdimensjonert løsning ofte ikke vil være i stand til å håndtere.

Administrer forretningsdriften din med Business Central

Da Microsoft lanserte den første versjonen av Business Central i 2018, var målet å forbedre selskapenes evne til å styre interne daglige forretningsområder som økonomi, lagerstyring, SCM, prosjekter og ikke minst drift, i en integrert plattform. I tillegg lar Business Central vekstbedrifter dra nytte av de mange mulighetene og fleksibiliteten en løsning i skyen gir, samtidig som de bygger løsningen på den velkjente stabiliteten som var og er karakteristisk for Dynamics NAV. Med andre ord, Business Central er utviklet for å forbedre bedriftens forretningsresultater.

Drifts delen av Business Central er tilpassbar, intelligent og rik på funksjonalitet og leverer alle nødvendige verktøyene virksomhetens driftleder trenger for å få en fullstendig oversikt over forretningen og dermed kan få kontroll over selskapet. Med Business Central får du en avansert løsning til å styre driften av virksomheten din, og funksjonaliteten er samtidig omfattende og brukervennlig. Kort sagt, Business Central lar deg ta kontroll og drive virksomheten din på best mulig måte.

Effektiv lagerdrift
Det kan virke enkelt i starten, men det kan være tungvint å forstå hvor produktet ditt er og hvor det er på vei. Med Business Central får du en helhetlig oversikt over lageret ditt og dermed forbedret ordreoppfyllelse, og du har også muligheten til å spore hver enkelt transaksjon og bevegelse ved å konfigurere hyller (bins) basert på lageroppsett og lagringsenhetsdimensjoner.

Oppnå best mulig utgangsnivå
For produksjons- og distribusjonsselskaper kan det være en utfordring å opprettholde en en på sammetid forutsigbar og voksende kapasitet. Driftsstyring i Business Central lar deg beregne og optimalisere din totale produksjonskapasitet og tilgjengelige ressurser, og dermed forbedre produksjonsplanleggingen og din evne til å oppfylle kundens krav.

Fra prognoser til handling
Drift funksjonaliteten i Business Central gir deg de best mulige forutsetninger for å planlegge den riktige strategi og ikke minst å handle på den. Bruk for eksempel salgsprognosene og OOS (Out-of-Stock / tomt lager) til automatisk å generere produksjonsplaner og opprette innkjøpsordrer.

Informasjon i sanntid til fingerspissene
Med riktig og lett tilgjengelig informasjon i sanntid rett på fingertuppene, er du alltid i stand til effektivt å svare på innkommende henvendelser. Og med dashboards som gir sanntidsinformasjon og integrasjon med andre Business Central moduler, inkludert prosjektstyring, anleggsmidler, service, produksjon, etc., er du alltid i stand til å gi et kvalifisert svar når du trenger det - uavhengig av hvilken enhet du foretrekker å bruke eller fra hvilken plassering.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner