Her er du:

ERP til servicebransjen - Dynamics NAV

Servicebedrifter står hele tiden overfor den daglige utfordring det er å selge et immaterielt produkt. Derfor er det viktig å hele tiden være forandringsvillig og sikre at dine prosjekter gjennomføres i tide, samt oppfyller dine kunders krav.

Den rette software

Bedrifter som har software til å løse prosjektledelses- og regnskapsmessige utfordringer, har lettere for å styre deres bedrift og vil stå i en sterkere strategisk posisjon. Derfor er det viktig å benytte den rette software.

Utfordringer i servicebransjen:

 • Effektivisering av prosjektadministrasjonen.
 • Forbedring av kommunikasjon internt.
 • Utvikling av de eksisterende servicetilbud, for dermed å oppfylle de raskt skiftende kundekrav.

Oppdatert kundeinformasjon

Med Microsoft Dynamics NAV er det lett å oppdatere ditt firmas kundeopplysninger fortløpende, holde faktureringer ved like og registrere data fra dine serviceteknikere. Dermed kan du være i forkant av dine kunders ønsker, og servicenivået øker. 

Dessuten kan du effektiviserer bedriften ved å gi dine medarbeidere evnen til å se og dele informasjon og data, som de kan bruke til å treffe de riktige beslutninger og optimere samarbeidet.

Samkjør din virksomhets prosesser

Microsoft Dynamics NAV hjelper bedrifter i servicebransjen med styring og integrasjon av alle områder i ditt firma. Løsningen kan understøtte og samkjøre prosessene i din forretning, din regnskapsavdeling,  og effektiviserer også dine menneskelige ressurser (HR). Har du bruk for mer spesialiserte funksjoner, utvikler våre konsulenter skreddersydde add-on tilleggsløsninger som er tilpasset din  bedrifts behov.

Med Dynamics NAV har du mulighet til å:

 • Registrere ad hoc eller enkeltstående serviceordrer manuelt
 • Etablere servicekontrakter ut fra veldefinerte avtaler
 • Automatisere generering av serviceordre ut fra servicekontrakt
 • Foreta innkjøp ut fra servicekontrakter
 • Velge ut servicepersonale ut fra kompetanseprofiler
 • Registrere viktige opplysninger fra kundesenteret eller verkstedet
 • Opprettholde kundedata med presis historikk
 • Håndtere utstyr som er utlånt til kunder
 • Foreta fleksibel fakturering av servicekontrakter
 • Automatisere opprettelse av kontraktfornyelser og kontraktfakturaer
   
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner