Her er du:

Kumulativ oppdatering 02 for NAV 2017

Kumulativ oppdatering 02 omfatter alle applikasjons og plattform reparasjoner og regulatoriske reparasjoner som tidligere har blitt utgitt til NAV 2017.

Nyeste oppdateringen

Den kumulative oppdateringen er primært beregnet for systemer som har de spesifikke problemer oppdateringen er utformet for å løse. Kumulativ oppdatering 02 erstatter derfor alle tidligere utgitte kumulative oppdateringer for NAV 2017 og Microsoft råder alle til å holde sine løsninger oppdatert med den siste utgitte oppdatering.

Hvis du er i tvil om hvorvidt denne kumulative oppdateringen løser et bestemt problem er du er selvfølgelig velkommen til å kontakte oss.


Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner