Her er du:

Continia Collection Management

Administrer kostnadene dine og Direct Debit-avtaler direkte fra Business Central, og unngå dermed å måtte logge på nettbanken din først.

Automatiser arbeidsflyten for oppkrevning og faktura

Med Continia Collection Management får du et komplett applikasjon for kundeoppkrevning som administrerer kredittsedler og kundeoppkrevninger direkte fra D365 BC (Dynamics 365 Business Central). Med Collection Management får du en klar oversikt over alle selskapets betalte og ubetalte oppkrevninger.

Collection Management fungerer ved å sende gebyrer til banken digitalt, hvoretter banken håndterer varsel og inkasso gjennom direkte kommunikasjon med Collection Management. Innkrevings- og betalingsstatusen blir deretter oppdatert.

Avtaleadministrasjon

Avtalestyring understøttet av anmodning om endringer i betalingsavtaler er inkludert i Collection Management, og du kan også håndtere informasjon om endringer eller avslutning av avtaler. Hvis du vil utveksle avtaleinformasjon, må den behandles i en mal, som du har muligheten til å redigere før den sendes til banken.

Oppkrevning over landegrensene

Når du oppretter en ordre, faktura eller kreditnota, blir hver kundes foretrukne faktureringssystem registrert og lagt til. Du kan endre denne innsamlingsmetoden manuelt på hvert enkelt salgsdokument, for eksempel i forbindelse med kontantsalg.

For selskaper som selger varene sine i utlandet, kan det i mange tilfeller være en ressurskrevende oppgave å administrere oppkrevninger over landegrensene. Hvis du har mange forskjellige oppkrevningsløsninger og flere valutaer, kan det være tungvint og stressende å håndtere oppkrevninger internasjonalt.

Siden alle kostnadene dine håndteres kun av en enkelt applikasjon, blir administrasjonen av de internasjonale kostnadene gjort mye lettere og enklere med Continia Collection Management.

I Europa støtter Continia Collection Management SEPA (Single Euro Payments Area / det felles euro betalingsområde) Direct Debit-oppkrevning i euro samt kredittkort oppkrevning og refusjon av betalinger over landegrensene.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner