Her er du:

DanFiber A/S og DanBørs

DanFiber og DanBørs arbeider med salg av alle typer resirkulerbart avfall.

Salg av gjenvinnbart avfall

DanFiber og DanBørs formidler alle typer gjenvinnbart avall.

DanFiber A/S

DanFiber A/S selger store mengder papiravfall som aviser, papp og lignende i hele Danmark. I tillegg til salg, gir selskapet også kvalitative råd for behandling, fraktkontrakter, anbudsprosesser og koordinering av større oppdrag.

Danbørs

DanBørs håndterer nesten alle andre former for gjenvinnbare rester fra avfallsstrømmen. Selskapet, som er 100% privateid, fungerer som salgsavdeling av disse restene.

Dynamics NAV løsninger:

  • Dynamics NAV løsninger, inkludert en .NET løsning for leverandørintegrering.
     
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner