Her er du:

Power BI 2021 release wave 2

Frem til oktober, blir oppgraderingsbølgen Power Platform 2021 Release Wave 2 rullet ut, og en rekke oppgraderinger til Microsofts Business Intelligence applikasjon Power BI lanseres.

En datadrevet bedriftskultur

Power BI hjelper til med å understøtte og drive en bedriftskultur basert på data og hvor alle avdelinger og alle nivåer i selskapet kan ta beslutninger og bestemme forretningsstrategier basert på innsikt i data, uavhengig av datamengden.

For å gjøre det mulig for selskaper å innlemme og drive denne datakulturen, investerer Microsoft i tre viktige områder av Power BI:

  • Å gi hver enkelt ansatt i selskapet muligheten for umiddelbar og velkjent AI-basert innsikt.
  • Å gi alle selskapsteam BI (Business Intelligence) som en innebygd del av strukturen der de opererer, og dermed gjøre data til en del av hver beslutning de tar.
  • Å gi alle selskaper, uansett størrelse og type, muligheten til å møte selv de mest krevende forretningsbehovene for skalerbarhet og ledelse.

Styrk den enkelte medarbeider med datainnsikt i Power BI

Gjør det enkelt å jobbe med data

Med Power Platform 2021 Release Wave 2 fortsetter Microsoft å innovere deres business intelligence applikasjon Power BI og gjør det dermed lettere enn noensinne for alle selskapets ansatte, uansett forutsetning, å jobbe med data.

Datatilgang for alle

For å oppbygge en bedriftskultur basert på data, er det viktig at hver ansatt har tilgang til allerede kjente brukeropplevelser og lett tilgjengelig datainnsikt. Enten det er å lage og skrive rapporter ved hjelp av det gratis Power BI Desktop-verktøy, utforske og analysere data i Power BI-tjenesten og mobilapplikasjoner, eller om det er den enkelte ansatte som bruker Microsoft BI-data i Microsoft 365-appene for å ta bedre og mer informerte beslutninger, gjør Power BI det enkelt og praktisk å jobbe med virksomhetsdata.

Tilgang til data via mobilappen

Utviklingsteamet bak Power BI har hatt stor fordel av de mange AI-teknologiske fremskrittene i Microsoft Research for å hjelpe Power BI-brukere med å finne mønstre i de store mengder virksomhetsdata og innsikt i disse dataene, og ikke minst for å gjøre data lett tilgjengelige og enkle å jobbe med. Understøttet av oppgraderinger og ny funksjonalitet utgitt med Power Platform 2021 Release Wave 2, vil både den generelle brukeren og virksomheten og dataanalytikere ha en enda større mulighet for å få innsikt i data med AI-infunderte brukeropplevelser. For å sikre at denne innsikten er tilgjengelig for alle bedriftens ansatte og teams, uansett hvor de er og uavhengig av kontekst, har Microsoft utviklet en verdensledende mobilapp som leverer integrert funksjonalitet til applikasjonene, nettstedene og portalene dine. Derfor har hver enkelt ansatt på tvers av et selskap muligheten til å drive, understøtte og utvikle selskapets datakultur.

Styrk virksomhetsteamene dine med Power BI

Med Power BI blir datainnsikt en integrert del av hverdagen og de daglige avgjørelsene for alle team i hele selskapet. Ved å grundig integrere BI (business intelligence) på stedene der teamene dine opererer og gi datainnsikt i selv de mest vanlige arbeidsoppgavene, blir teamene dine bedre rustet til å ta informerte beslutninger.

Integrasjon til Microsoft Teams

Den direkte Power BI integrasjonen til Microsoft Teams er med Power Platform 2021 Release Wave 2 fortsatt er under utvikling, bl.a. ved å skape enda dypere integrasjon i kanaler, chatter og meldinger i Microsoft Teams.

Fra innsikt til handling til automatisering

I tillegg har Power BI-utviklingsteamet lyttet til brukerne, som setter pris på den unike muligheten til raskt å gå fra innsikt til handling til automatisering, noe som er mulig gjennom Microsoft Power Platform-appene Power BI, Power Apps og Power Automate. Gjennom innebygd integrasjon er disse programmene utviklet for å fungere sammen og dermed gjøre det enkelt for brukerne å tilpasse forretningsprosesser til endrede krav og behov.

Innsikt hvor beslutningene tas

Jo mer av den innsikten du får fra dataene dine som deles på tvers av selskapet og dets ansatte, jo mer verdifull blir det. Med gjennomgående integrasjon mellom Power BI og Office 365 (Microsoft Teams, Excel, PowerPoint og mer), tilføyes der innsikt hvor beslutninger tas og hvor der samarbeides.

Power BI styrker hele virksomheten din

Power BI er i stor grad en skalerbar business intelligence-løsning og kan dekke behovene for alt fra små og mellomstore bedrifter til større organisasjoner med betydelige mengder data. Med banebrytende teknologi leverer Power BI sentralisert administrasjon, styring og bransjeledende sikkerhetsfunksjonalitet, og de ansatte som jobber med selskapets data har derfor alltid full synlighet, innsikt og kontroll.

Unike funksjoner og muligheter med Power BI Premium

Power BI Premium leverer unike funksjoner og muligheter i en enkelt integrert BI-plattform. Dette betyr at du ikke trenger å koble til flere applikasjoner fra flere leverandører, noe som ofte fører til høye kostnader og usammenhengende brukeropplevelser. Med Power BI Premium får du funksjonalitet som tidligere bare har vært tilgjengelig for få dataingeniører i store IT -organisasjoner. På denne måten transformeres tiden din til verdi, og mer kontroll og ledelse legges i hendene på selskapene.

Standardisert BI

Og nettopp balansen mellom drift og IT er en av mange grunner til at flere og flere selskaper i større grad standardiserer BI og går bort fra eldre og dyre BI -løsninger og velger Power BI.

Løpende oppdateringer

For hver Release Wave-lansering der en ny versjon av Power BI slippes ut, blir nye muligheter og funksjoner lagt til løsningen som hjelper bedrifter med å optimalisere og akselerere levering av storstilt innsikt. Dette inkluderer mange områder, for eksempel Microsoft-eid ressursadministrasjon, automatisk skalering og 'pay-as-you-go'-priser, avansert selvbetjeningsdataforberedelse, interaktive brukeropplevelser i big data håndtering og oppfyllelse av avanserte sikkerhets- og administrasjonskrav.

Power BI Premium

Premium bidrar til at selskaper kan kombinere selvbetjt og bedrifts-BI i stor skala.

Funksjon Tilgjengelig for Offentlig forhåndsvisning Generell tilgjengelighet
Flere bidragsytere til Power BI datastrømmer Brukere, automatisk Nov 2021  
Refusjonsrapportering for Power BI Premium administratorer Administratorer, beslutningstakere, markedsførere eller analytikere, automatisk Mar 2022  
Forbedret oppdateringsovervåking for administratorer i Refresh Center Administratorer, beslutningstakere, markedsførere eller analytikere, automatisk Mar 2022  
Langsiktig historisk og nær sanntids ytelses- og bruksanalyse Administratorer, beslutningstakere, markedsførere eller analytikere, automatisk Jun 30, 2021 Okt 2021
Automatiske aggregasjoner Administratorer, beslutningstakere, markedsførere eller analytikere, automatisk   Nov 2021
Power BI datastrømmer i implementeringsrørledninger Brukere, automatisk Jun 15, 2021 Dec 2021

Power BI Pro

Oppmuntre og understøtter en datakultur i selskaper ved å hjelpe alle ansatte på tvers av avdelinger og teams til å oppdage og samarbeide om datainnsikt.

Funksjon Tilgjengelig for Offentlig forhåndsvisning Generell tilgjengelighet
Eksport til Excel forbedringer for tabell- og matrisevisualiseringer Brukere, automatisk Okt 2021  
Forbedringer i Power BI datasetthubben Administratorer, beslutningstakere, markedsførere eller analytikere, automatisk Okt 2021  
Rask opprettelse på Microsoft Dataverse Brukere av administratorer, beslutningstakere eller analytikere Okt 2021  
Minidiagrammer (sparklines) for tabell- og matrisevisualiseringer Brukere av administratorer, beslutningstakere eller analytikere Dec 2021  
Power BI integrasjon til PowerPoint Administratorer, beslutningstakere, markedsførere eller analytikere, automatisk Jan 2022  
Naturlig språk for DAX-generasjon Administratorer, beslutningstakere, markedsførere eller analytikere, automatisk Feb 2022  
Adgang på artifaktnivå for Power BI-apper Brukere av administratorer, beslutningstakere eller analytikere Mar 2022  
Forbedret administrasjon og drift av Power BI Administratorer, beslutningstakere, markedsførere eller analytikere, automatisk Mar 2022  
Slipp varsler i Power BI for administratorer Administratorer, beslutningstakere, markedsførere eller analytikere, automatisk Mar 2022  
Forbedret innsikt i bruk av rapporter og ytelse Administratorer, beslutningstakere, markedsførere eller analytikere, automatisk   Okt 2021
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner