Her er du:

Oppgradering til Business Central online

Et stort fokusområde for mange selskaper som driver en lokal (on-premise) versjon av Business Central og Dynamics NAV er å flytte til Business Central Online. Microsoft har utviklet en rekke migreringsverktøy som gjør prosessen både enklere og raskere.

Migrasjon til skyen

For de mange selskapene som kjører deres okonomisystem on-premise, det vil si lokalt, men som ønsker å flytte løsningen opp i skyen, er det heldigvis relativt enkelt å migrere.

Business Central har et innebygd skymigreringsverktøy som støtter migrering fra spesifikke versjoner av NAV / BC av spesifikk programvare.

Oppgradering eller migrering

Hvis du vil oppgradere din nåværende versjon av Business Central online, er det din nåværende løsning av Business Central / Dynamics NAV som bestemmer hvilken vei du skal gå. På grunn av beskaffenheten av elektroniske tjenester vil det i mange tilfeller ikke være en faktisk oppgradering i det hele tatt, men i stedet bare en migrering, men alt avhenger av hvilken versjon du oppgraderer fra.

Generelt er den grunnleggende tilgang til en oppgradering å importere alle eksisterende data til en tom virksomhet i en Business Central online tenant.

Datamigrering

Dataovermigrering er prosessen med sikker overføring av data fra din lokale SQL Server til Business Central Online tenant. I migreringsprosessen brukes Azure Data Factory (ADF) til direkte å migrere dataene mellom databasene. Det betyr, at der ikke blir sett på noen tillatelser i applikasjonene du overfører data mellom, bare SQL-tillatelser.

Igangsetting av datamigrering
For å kunne migrere dataene dine, er det først og fremst nødvendig at du fullfører guiden for assistert oppsett av Cloud Migration Setup i din Business Central online-tenant. Når guiden er fullført og avsluttet, og datamigrering er aktivert, startes en innledende datamigrering til det planlagte tidspunktet. Alternativt kan du starte datamigreringsprosessen manuelt.

Migrasjon på pr. tabell basis
Dataene dine overføres mellom de to systemene pr. tabell basis, og resultatet, dvs. om det er en suksess eller en fiasko, spores for hver enkel tabell. Hvis migrering av en tabell mislykkes, blir feilen fanget opp og migrasjonen flyttes videre til neste tabell til den er fullført. Hvis en tabell ikke blir funnet, blir den ikke migrert. Det samme gjelder hvis tabellen ikke samsvarer med skyen og de lokalt plasserte tabellene.

Innledende migreringstid for data
Den faktiske starttiden for datamigreringsprosessen kan variere avhengig av en rekke forskjellige faktorer, som forbindelseshastigheter, SQL Server-konfigurasjon og ikke minst selvfølgelig mengden av data som skal migreres.

Siden alle data blir migrert i den første delen av migreringsprosessen, er det også den delen av prosessen som tar lengst tid å fullføre. Når denne delen av dataoverføringen er ferdig, migreres bare endringer i data, og det hele bør derfor gå mye raskere. Det er ikke nødvendig å kjøre migreringsprosessen mer enn en gang, men hvis du velger å kjøre migreringen mens brukerne fortsatt bruker on-premise systemet, må du kjøre minst en migrering til for å sikre at alle data har blitt flyttet opp til skyen før din online tenant blir satt i drift.

Oppgradering til Business Central fra Dynamics NAV

Prosessen med å oppgradere fra Dynamics NAV til Business Central Online støttes fullt ut av Microsoft, men det er imidlertid en rekke faktorer man bør ta hensyn til.

Avhengig av hvilken versjon av Dynamics NAV du oppgraderer fra, og i hvilken grad løsningen din skiller seg fra standardversjonen, kan du på visse områder forberede løsningen for oppgraderingen.

Det er bare mulig å oppgradere direkte fra Dynamics NAV til Business Central fra understøttede versjoner av Dynamics NAV On-premise, og dette forutsetter at applikasjonstilpasningene håndteres av extensions (utvidelser). Data fra tabeller som er tilpasset med kode kan ikke overføres fra NAV til Business Central.

Prosessen med å oppgradere fra Dynamics NAV:

  • Oppgrader fra Dynamics NAV til Business Central ved hjelp av oppgraderingsverktøyene Microsoft har utviklet til formålet
  • Konverter all spesialdesignet ikke-standard funksjonalitet og tilpasning til apper og extensions
  • Kjør Microsofts verktøy for skymigrering. Da er du klar og skal kjøre Business Central online fra nå av.

Ting du bør være oppmerksom på når du oppgraderer fra Dynamics NAV

Codeunit 1 er faset ut og erstattet

Dynamics NAV inkluderte Codeunit 1 ApplicationManagement. I Business Central har denne codeunit trukket tilbake og tatt ut av drift, og nye 'system' codeunits har blitt introdusert.

V1-extensions er avviklet

Extensions V1 supporteres ikke til Business Central On premise. Derfor må alle tilpassede V1-extensions konverteres til V2-extensions i det gamle miljøet før de oppgraderes til Business Central.

MenuSuite skal ikke lenger brukes til side- og rapportsøk

Med Business Central brukes ikke lenger MenuSuite for å kontrollere om en side eller rapport kan bli funnet i søkefunksjonen til nettklienten. Dette bestemmes nå av spesifikke egenskaper på siden og rapportobjektene. Som en del av oppgraderingsprosessen for applikasjonskoden, må du endre disse egenskapene på de eksisterende sidene og rapportene som brukes av MenuSuite. På denne måten sikrer du at de fremdeles kan søkes gjennom nettklienten.


 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner