Her er du:

Nytt skjema for MVA rapportering

Som varslet fra Skatteetaten må du ha endret oppsettet og eventuelt justert kontoplanen for den nye rapportering som gjelder fra 1. Januar 2017.

Nye MVA koder i Dynamics NAV

Dette betyr at du må opprette nye MVA koder i Dynamics NAV for at dette kan rapporteres på vanlig måte ved første rapportering i april 2017. Det er viktig at føringene vedrørende 2017 gjøres etter dette nye oppsett.

http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Om-oss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017

Rapportering i tide

Active Business Solutions har tatt hånd om kundene sine og sikrer at de er klare for den nye rapportering i tide.

Har din Dynamics NAV forhandler ikke mulighet for å hjelpe deg er du velkommen til å ta kontakt med oss for hjelp.

 

 

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner