Her er du:

Sproom – E-fakturering i Dynamics NAV

Det skal være enkelt og greit for både små og store bedrifter å sende og motta fakturaer elektronisk.

Sproom

Active Business Solutions er forretningspartner med Sproom, som er Nordens raskest voksende samhandelsplattform for utveksling av elektroniske faktureringer mellom bedrifter.

Sprooms e-fakturerings løsning gjør det lett å sende fakturaer til hele ditt kundenettverk, uansett om de er offentlige eller private. Hvordan du vil sende dem, er helt opp til deg. Dine kunder vil alltid motta dem slik de ønsker det.

Slipp overflødige rutiner

Med Sproom slipper du overflødige rutiner og oppgraderer håndteringen av finans- og regnskapsoppgaver via e-fakturering. Dermed slipper du at dine faktureringer forsvinner i posten, samtidig som du minimerer utgifter til papir og porto. Så med Sproom kommer du et skritt nærmere det papirløse kontor, hvilket gavner både din forretning og miljøet.

Fakturagodkjennelse i NAV

Active Business Solutions har utviklet add-on løsningen for elektronisk fakturagodkjennelse direkte fra ditt ERP system, Active Workflow. Løsningen er helintegrert i Dynamics NAV / Navision, hvilket blant annet betyr at du som kunde ikke er avhengig av løpende omkostninger til 3. partsløsninger. Da 'motoren' i Active Workflow er utviklet i Dynamics NAV databasen, er synkronisering/integrasjon med andre systemer overflødig.

 

Sproom logo
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner