Her er du:

Business Central, hva nu?

Hvis du ser ut av vinduet det ser ikke slik ut, men ifølge kalenderen er det vår. Foruten lengre og lysere dager betyr det også, at lanseringen av Microsofts nyeste ERP-applikasjon kalt Dynamics 365 Business Central nærmer seg.

Bedriftsapplikasjonsplattform

Basert på informasjonen foreløpig tilstede, er Dynamics 365 Business Central Microsofts SaaS (Software as Service) løsning for små og mellomstore bedrifter. En bedriftsapplikasjonsplattform i skyen som uavhengige programvareleverandører (ISVer) skal utvikle bransjespesifikke løsninger til.

En ny Dynamics NAV?

En utbredt oppfatning er at Business Central i utgangspunktet er "Dynamics NAV i skyen".

Siden Microsoft kjøpte Navision i 2002 og omdøpte løsningen til Dynamics NAV, er den vokst til å bli den mest brukte ERP-løsningen (målt etter antall brukere, implementeringer, inntekter, partnere, etc.).

Siden 2013 har det vært mulig å legge NAV i skyen, men det har vært opp til den enkelte partner å hoste løsningen. Business Central er derimot en løsning hvor Microsoft selv leverer både selve plattformen og forretningsapplikasjonen som en tjeneste og for månedlig ytelse per bruker.

Men er Dynamics 365 Business Central så ikke bare en ny NAV-applikasjon som ligger i skyen?

Ikke helt, men det er ikke helt ved siden av det. Dynamics 365 Business Central er basert på samme kodebase som Dynamics NAV, og den grunnleggende programvaren er praktisk talt den samme som den som er installert på lokale servere. På en skjerm vil det være veldig vanskelig å se om koden tilhører NAV eller Business Central.

Det er imidlertid forskjeller mellom de to løsningene. Her er noen av dem:

Desktop klient vs. web Client
I motsetning til NAV består Business Central utelukkende av en webklient med apps som er kompatible med både iOS og Android, og fungerer for både nettbrett og telefon. For Business Central er det imidlertid ingen Windows-klient. Det betyr at desktop brukere i stedet må bruke programmet via deres foretrukne nettleser og ikke via en klient. Den manglende klienten vil utvilsomt være et problem for noen av de erfarne NAV-brukerne. For brukere som er vant til å bruke webklienten, vil det selvfølgelig ikke være et problem, men skal det vise seg å være en  showstopper for å spre løsningen på det bredere markedet, må vi forvente at Microsoft vil oppdatere og forbedre løsningen med en stasjonær klient.

Lisensiering
Business Central er lisensiert per navngitt bruker, via et månedlig abonnement. Det vil således ikke være mulig for samtidige brukere, forutgående kjøp eller årlige vedlikeholdsavtaler. Igjen, den nye modellen vil sannsynligvis være problematisk for noen av de garvede NAV-brukerne som er vant til gjeldende betalingsmodeller, mens Office 365 partnere som allerede jobber med denne lisensmodellen, vil være lettere å tilpasse.

Endringer i applikasjonen
Det er mindre funksjonalitetsendringer på Tenerife som er lagt til avsikkerhetshensyn man må ta når programmet kjører som et SaaS multitenant-program. Disse funksjonalitetsendringene inkluderer blant annet at tilgang til bestemte filer på serverne, og til og med tilgang til noen av systemtabellene er blokkert for utviklere.

Tilleggsapplikasjoner
Med Dynamics 365 Business Central kan du installere de ISV (Independent software vendor) utviklede applikasjoner eller utvidelser du trenger direkte fra Microsoft AppSource. På den måten kan du raskt teste ut nye muligheter og avinstallere hvis applikasjonen ikke leverer den funksjonalitet du trenger. Denne mulighet er ikke tilgjengelig med Dynamics NAV. På den annen side, de ISV muligheter vi kjenner fra Navision, det vil si evnen til å tilpasse løsningens funksjonalitet til det enkelte selskap og utvikle tilleggsløsninger som utvider funksjonaliteten til systemet, vil sannsynligvis på et tidspunkt overføres til Business Central. Uansett er det sannsynligvis nødvendig, hvis løsningen skal kunne oppnå styrken som trengs til å bli et seriøst alternativ til Dynamics NAV.

Løpende oppdateringer
Utviklingsteamet hos Microsoft vil oppdatere Business Central løpende, så i stedet for å vente på den årlige nye utgivelse som man gjør med Dynamics NAV, vil Business Central bli oppdatert på månedlig basis. Du vil trolig motta en e-post en gang i måneden, som informerer deg om hva som er lagt til eller endret i applikasjonen.

Ikke bare NAV lett

Business Central blir sannsynligvis nesten en full Dynamics NAV, bare levert som en SaaS-applikasjon i skyen, og dermed ikke en lett versjon, som vi har sett med Dynamics 365 Finance and Operations Business Edition. Business Central har ikke bare finans og begrenset forsyningskjedefunksjonalitet, men leverer også avansert lagerstyring og muligheten for mindre produksjon og serviceadministrasjon. Det er med andre ord ingen funksjonalitet i Dynamics NAV som ikke er tilgjengelig i Dynamics 365 Business Central.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner