Her er du:

Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år

Året 2022 går mot slutten og i år vil vi igjen rette en stor takk til alle våre kunder og forretningspartnere for et forrykende samarbeid i året som har gått. På denne siden vil vi også benytte anledningen til å se tilbake på året som har gått og gi et forsiktig anslag på hva vi kan forvente av året som kommer.

Takk for et godt samarbeid i 2022

Vi er nå på slutten av 2022 og vi vil benytte anledningen til å ønske våre kunder og forretningspartnere en god jul og et godt nytt år.

Først og fremst en stor takk til alle våre kunder. Det har vært et år fullt av spennende prosjekter og vi takker for godt samarbeid. Også en stor takk til forretningspartnere og forretningsforbindelser, det har vært en glede å jobbe med dere.

 

Året som gikk

Året som har gått har vært et begivenhetsrikt år, både godt og vondt. Akkurat som det var utsikter til at korona-viruset endelig ville slippe grepet om våre liv og hverdagsliv, oppsto det en internasjonal inflasjons- og energikrise, som i stor grad ble, og fortsatt er, understøttet og forverret av Russlands invasjon av Ukraina.

Krigen har dempet veksten i norsk og internasjonal økonomi, og det ser ut til at den økonomiske nedturen dessverre vil fortsette inn i det nye året. Den norske centralbank ser mørkt på økonomien efter endnu en rentestigning og i 2023 venter Norges Bank at fastlandsøkonomien vil falle med 0,3 prosent.

Nye Business Central versjoner

Som forventet  lanserte Microsoft to oppdateringer til Dynamics 365 Business Central i løpet av året, BC20 og BC21. Oppgraderingene ble lansert som en del av de store Dynamics 365-lanseringssbølgene i april og oktober. Noe som var karakteristisk for begge oppgraderingene var, at vi ser en klar tendens til at integrasjonen mot andre Microsoft bedriftsapper, det vil si appene som utgjør Dynamics 365 (Salg, Service, Marketing etc.), Microsoft 365 (Outlook, Teams, Excel etc.)  og Power Platform (Power BI, Power Apps, Power Automate etc.), blir enda tettere. Det er også høyt prioritert hos Microsoft at det skal være enkelt å komme i gang med Business Central og at løsningen skal være lett tilgjengelig og brukbar for alle.

Her kan du lese mye mer om siste versjon av Dynamics 365 Business Central.

Våre konsulenter har i løpet av året vært opptatt med å implementere nye løsninger og løse oppgaver som skal bidra til at våre kunder skal kunne drive sine virksomheter mer smidig og effektivt. Det er en viktig oppgave, da bedriftenes evne til å optimalisere driften av sin forretning ofte er knyttet til deres evne til å konkurrere og vinne markedsandeler. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet i det nye året.

Innovative investeringer til tross for utfordringer

Det er vanskelig å spå, særlig om framtiden, men skal man tro spådommene fra en rekke økonomer, tyder mye på at vi i 2023 kan vente en internasjonal økonomi som er preget av stigende priser og fallende etterspørsel.

Den globale økonomien og veksten har tapt fart, vi ser for øyeblikket en høy inflasjon som viser seg vedvarende, forbrukertilliten er svekket, og usikkerheten er stor. Også i Norge preger høy inflasjon økonomien og nordmenn må forberede seg på enda høyere rente og fall i reallønnen til neste år. Det bidrar til å dempe vekstutsiktene i 2023 i Norge.

For mange bedrifter kan imidlertid krisetider være en god mulighet til å investere i ny teknologi og nye løsninger, fordi en bedrifts konkurranseevne kan bestå av mange elementer, ikke minst ny teknologi og forretningsoptimalisering. De selskapene som best klarer å utnytte ny teknologi og hele tiden optimalisere virksomheten, er også de som står sterkest når det gjelder å kjempe om markedsandeler og nye kunder på det globale markedet. Derfor er det viktig at du som bedriftsleder tenker innovativt, dette vil ofte gi gode resultater, verdifulle løsninger og en styrket konkurranseevne.

Veldedige formål

Det sies at julen er barnas fest, noe som heldigvis også er tilfelle for de aller fleste barn. Men dessverre ikke for alle. Og ikke minst, i julens travelhet kan det være lett å overse de barna hvor julen ikke er en tid for glede og overskudd.

Derfor støtter Active Business Solutions veldedige formål som bidrar til å gjøre en forskjell for de utsatte barn og unge, som vi mener kan bli oversett i julen.

Nedenfor kan du lese mer om de veldedige formålene vi har valgt å bidra til i år.

 

Sykehusklovnene og Danske Hospitalsklovne

De to organisasjonene styrker innlagte barns livsglede og pågangsmot, slik at de lettere kan gå gjennom sykdomsforløpet. Sykehusklovnene møter og anerkjenner barnet der det er, i angst, glede og kjedsomhet.

 

Foreningen Grønlandske Børn

Foreningen gjennomfører en rekke prosjekter på Grønland som bidrar til å støtte de positive ressursene til utsatte barn og unge og bidrar til å styrke deres personlige, sosiale og faglige kompetanser.

 

Røde Kors / Asylcenter Holmegaard

Mange asylbarn har opplevd krig, flukt og tap, og hverdagen deres er ofte preget av kaos og uforutsigbarhet. De ansatte i Røde Kors jobber målrettet for å skape struktur og trygghet i asylbarnas hverdag.

 

Vi vil rette en stor takk til alle frivillige og ansatte som gjør en forskjell for utsatte og sårbare barn og unge året rundt. Vi setter pris på ditt harde arbeid og engasjement.

God jul og godt nytt år

Til tross for de pessimistiske spådommene for 2023, ser vi lyst på fremtiden og ser frem til et spennende år, med alt det vil bringe av aktiviteter og utfordringer – og forhåpentligvis nye kunder.

En riktig god jul og et godt nytt år fra alle oss her i Active Business Solutions!

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner