Her er du:

Hva er RPA?

I motsetning til hva navnet kan indikere, betyr innføringen av Robotic Process Automation (RPA) ikke, at vi må forvente ekte roboter som kolleger i nær fremtid. RPA må i stedet ses som en virtuell medarbeidersom kopierer arbeidet, den menneskelige medarbeider utfører på datamaskinen.

Hva er Robotic Process Automation (RPA)?

Robotic Process Automation (Robotisk prosessautomatisering) er en ny og fremvoksende teknologi, basert på programvareroboter og kunstig intelligens (AI). Formålet med RPA er å automatisere forretningsprosessene i bedriftene og dermed overfløgiggøre en stor del av de manuelle arbeidsflytene.

RPA er derfor for den interne arbeidsflyten i det moderne selskapet, hva en ekte robot er for arbeidsflyten i produksjonsfirmaet, men hvor for eksempel bilfabrikantens robot samler biler, optimaliserer RPA-programvarerobotene selskapets interne arbeidsflyt og automatiserer et bredt spekter av menneskelige administrative oppgaver.

Optimaliser arbeidsflyt og frigjør ressurser

Hvis RPA brukes riktig, kan teknologien frigjøre ressurser slik at dine ansatte kan fokusere på deres kjerneområder. RPA kan øke de ansattes effektivitet betydelig og mye tyder på at det er gode muligheter for intern prosessoptimalisering i både private og offentlige organisasjoner. Prosesser som kan strømlinjeformes og automatiseres ved å integrere RPA-roboter.

Innovativ optimalisering

Optimalisering av interne arbeidsprosesser gjennom automatisering er ikke et nytt fenomen. Bedrifter har alltid forsøkt å øke effektiviteten og dermed fremme vekst og inntjening. Bedrifter har alltid forsøkt å øke effektiviteten og dermed fremme vekst og inntjening. Til nå har man oppnådd denne effektivisering ved for eksempel å investere i et ERP-system som integrerer og optimaliserer de mange prosessene i et selskap, men til tross for implementeringen av et moderne ERP-system er arbeidsprosessene fortsatt ikke fullt automatiserte. Dette betyr at RPA vil videre optimalisere arbeidsflyten og dermed oppnå en rekke forbedringer, inkludert reduserte kostnader og raskere arbeidsflyt.

Hvordan fungerer RPA?

Man kan tenke RPA som en virtuell medarbeider, som samarbeider med eksisterende forretningsapplikasjoner og dermed utfører de strukturerte prosessene automatisk. Derfor er det ikke nødvendig å gjøre endringer i eksisterende systemer, RPA vil fungere som dine ansatte, men RPA automatiserer en rekke prosesser, inkludert fakturering og rapportering. Med Robotic Process Automation kan forretningsprosesser utføres raskt, feilfritt og helt automatisk.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner