Her er du:

Elektronisk behandling av utlegg

Bli kvitt dine manuelle utleggsskjemaer og optimér rutinene.

Integrert i Dynamics NAV (Navision)

Alle sliter med å håndtere utleggsbilag. I og med at regelverket er endret, slik at det nå er mulig å lagre disse elektronisk, har vi laget en 100% integrert og dynamisk konfigurert løsning i Dynamics NAV med et enkelt web grensesnitt for håndtering av bilagene.

Enkelt og greit

Eksempelvis kan du ta bilder fortløpende av utleggene og sende dem til en mailboks som overvåkes av løsningen. Her vil alle utleggene bli samlet opp til videre behandling. De kan også lastes opp direkte til ditt personlige område gjennom nettleseren. Når brukeren har lagt inn nødvendige opplysninger om bilagene, sendes disse videre til godkjennelse. Helintegrert med Active Workflow løsningen, som håndterer innkomne dokumenter til kontering og godkjenning.

Konfigurasjon i Navision

Både Active Expenses og Active Workflow er løsninger hvor 'motoren' er inne i Dynamics NAV, hvilket vil si at det ikke skal synkroniseres med andre applikasjoner.

Dessuten kan alle Dynamics NAV kyndige vedlikeholde løsningene, etter som konfigurering skjer i Dynamics NAV.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner