Her er du:

Dynamics NAV 2016

Microsoft har lansert Dynamics NAV 2016, den nyeste versjonen av ERP løsningen, også kjent under navnet Navision, som inneholder en lang rekke nye funksjoner.

Løpende forbedringer

Microsoft Dynamics NAV 2016 er en komplett Enterprise Resource Planning (ERP) softwareløsning. Siden starten har utviklerne bak ERP løsningen fokusert på enkelhet og innovasjon i produktdesignet. Den løpende utvikling og forbedring av Dynamics NAV gjør at løsningen stadig blir raskere å implementere, enklere å konfigurere og ikke minst lettere å bruke.

Den kommende oppdateringen vil også by på et mer strømlinjeformet design, som forbedrer brukeropplevelsen på tvers av alle plattformer.

Mobil app og web klient

Hver gang Microsoft lanserer en ny versjon av Dynamics NAV, bringer den ytterligere forbedringer og nye funksjonaliteter. De største forbedringene er mobil app'en og web klienten, og som i NAV 2016 er blitt så gode at du faktisk kan unnvære Windows klienten.

Power BI

Den forbedrede PowerBI integrasjonen vil trolig endre rapporteringen slik vi kjenner den. I Dynamics NAV 2016 er det blitt vesentlig lettere å forbinde Dynamics NAV og PowerBI.

Med automatisk oppdatering, er du dessuten sikker på at du hele tiden ser de nyeste data.

Enklere kode

Den nye versjonen av Navision utnytter også en enklere kode, som vil forbedre alle de brukergrensesnitt Dynamics NAV fungerer på, altså mobil, web og desktop.

Forbedret forbindelse til Microsoft CRM

I Microsoft Dynamics NAV 2016 har man forbedret forbindelsen mellom Microsoft Dynamics CRM og Dynamics NAV. Dermed blir det enda lettere å få systemene til å arbeide sammen, så Microsoft CRM brukes til kundebehandling og Dynamics NAV til finans og ordrebehandling.

Ferdig oppsett med Azure SQL

Konfigurer Microsoft Dynamics NAV 2016 med Azure SQL og eliminer behovet for vedlikehold og reduser dermed dine kostnader.

Med den forbedrede yteevnen en Azure SQL-database leverer, kan du skalere og tilpasse løsningen problemfritt hvis din bedrift vokser.

Finans- og regnskapsforbedringer

Forbedret brukerflate for revisorer og regnskapsførere. Microsoft Dynamics NAV 2016 sine nye funksjoner sparer tid, forbedrer datainnlesning og skaper nye finansielle funksjonaliteter.

Dokumenthåndtering

Utnytt alle de nye forbedringene til håndtering av inngående dokumenter i Dynamics NAV 2016. Last inn, lagre og finn innkommende dokumenter ved hjelp av dokumentfangst og optisk tegngjenkjenning, opprett kjøpsfakturaer eller utkast til kladdelinjer automatisk.

Arbeidsgang

Opprett real-life forretningsprosesser, for eksempel beste praksis eller bransjestandardpraksis på tvers:

  • Godkjenningshierarki
  • Meldinger
  • Automatisk prosesshåndtering.
     

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner