Her er du:

Lagerstyring i Dynamics NAV

Balanse mellom for lite og for mye. For mange bedrifter er lageret det sentrale omdreiningspunkt, og det er derfor viktig med en effektiv og velfungerende lagerstyring.

Lagerstyring

Ved lagerstyring tilstreber man å redusere sine lagerkostnader uten å forringe servicenivået. For både handels- og produksjonsbedrifter er det både effektivisering og kostnadsbesparelser å hente ved en Dynamics NAV ERP løsning.

Skab kontroll over ditt lager med Lagermodulet.

Mobil lagerstyring

Den mobile lagerstyring applikasjon WMS (Warehouse Management System) fra Tasklet Factory lar deg optimalisere forvaltningen av bestanden. Løsningen er fullt integrert Dynamics NAV.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner