Her er du:

Power BI til Dynamics NAV

Visualisere og dykk ned i dine data fra Microsoft Dynamics NAV. Power BI for Dynamics NAV gir deg omfattende innsikt i din virksomhet og kjennskap til din bransje.

Synliggjør og utforsk din Microsoft Dynamics NAV data

Analyser salg og fortjeneste i din virksomhet. Spore opp nye muligheter og overvåk lønnsomhet og få ny innsikt i din bedrift og forretning.

Med Power BI, kan du se data fra Microsoft Dynamics NAV på ett sted. Så kan du raskt og enkelt identifisere eventuelle nye innsikter og dermed være bedre rustet til å ta beslutninger for bedriften.

En av de store fordeler ved å bruke Power BI til Dynamics NAV er at du innhenter en stor mengde mengde transaksjonsdata fra Dynamics NAV. Denne data kan brukes til å få verdifull innsikt i din bedrift og forretning selv om der i Dynamics NAV finnes rapporter som er tilgjengelige ut-av-boksen, er det ikke alltid tilstrækeligt.

Power BI gjør prosessen med å trekke ut og presentere data fra Dynamics NAV i dynamiske og interaktive datavisualiseringer enklere og det hele utføres lett med intuitive dra-og-slipp-funksjonalitet.

Få overblikk

I Power BI viser bedriftens data på ut-av-boksen dashbord. Her finner du nøkkeltallene fra datasettet, for eksempel beregninger på salg, inntekter og kostnader, månedlige mål mm.

Dykk ned i dine data og få ny innsikt

Klikk på et valgfritt bilde på dashbordet og få hentet én av sju underliggende rapporter. Filter rapporten eller legg til de felter du ønsker å overvåke. Pin den tilpassede visning til dashbordet hvis du ønsker å fortsette sporingen.

Oppdater tidsplan

Oppdatering av dashbordet og de underliggende rapporter gjøres daglig. Du kan selv styre oppdateringsplanen og justere frekvensen av datasettet.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner