Her er du:

Business Central lanseringsbølge 2 i 2023

Microsoft slipper en ny versjon av Business Central to ganger i året. Oppdateringene lanseres i forbindelse med Dynamics 365 release wave-oppgraderingene og rulles ut fra mars til oktober og fra oktober til februar. I oktober slippes Business Central 23 med blant annet forbedret integrasjon mot Power Platform, nye forsyningskjedefunksjoner, optimert ytelse med mer.

Mer enn et økonomisystem

Dynamics 365 Business Central er mye mer enn bare et regnskapssystem, det er en alt-i-ett forretningsapplikasjon, som er spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter, men som praktisk talt kan brukes av alle bedrifter, uansett størrelse og industri. Business Central er også raskt å implementere og er brukervennlig, slik at du kan komme raskt i gang.

Oversikt over Business Central lanseringsbølge 2 i 2023

Som en del av lanseringen av Dynamics 365 lanseringsbølge 2 i 2023, lanseres Business Central versjon 23 i oktober.

 

 

 

Her introduserer Microsoft en rekke forbedringer og nye funksjoner til applikasjonen.
 


Business Central copilot

Business Central Copilot

Microsoft fokuserer også på å forbedre den AI-drevne Copilot-kapasiteten i Business Central, slik at Copilot i den nye versjonen løftes til neste nivå. Med veiledning fra Copilot får Business Central-brukere muligheten til å optimere sine arbeidsprosesser og utføre oppgaver raskere og mer nøyaktig. Business Central-utviklere drar allerede nytte av Copilot i Visual Studio Code og AL-brukeropplevelsen, og også her er det mer i vente.


Konsolidering og intercompany egenskaper

Konsolidering og intercompany egenskaper

Med Business Central 23 introduserer Microsoft en rekke kjernefunksjoner som forbedrer muligheten for at flere selskaper på tvers av flere Business Central-miljøer kan administrere konsolideringer av økonomiske data og inngå i konserninterne partnerskap.


Kom raskere i gang

Kom raskere i gang

Microsoft har igjen redusert tiden det tar for nye kunder å komme ombord og komme i gang med Business Central. I Business Central 23 har det blitt lettere å forstå hvorfor visse feil oppstår, og brukere mottar meldinger som foreslår måter å løse et spesifikt problem på, slik at du raskt kan fortsette arbeidet.


Overholdelse av lovverket

Overholdelse av lovverket

Forbedringene som er introdusert med Dynamics 365 2023 release wave 2 hjelper bedrifter over hele verden med å holde seg kompatible med ulike offentlige myndighetsbestemmelser og regelverk. Ved å automatisere en rekke regulatoriske oppgaver kan selskapets ansatte fokusere på arbeid som optimaliserer kjernevirksomheten.


Brukervennlig ui

Brukervennlighet

Brukervennlighet har også vært et fokuspunkt i denne utgivelsen. Ved å introdusere viktige tips for raskere tastaturtilgang i Business Central 23 vil arbeidseffektiviteten øke når du arbeider med linjer på dokumenter.


Redigerbare felter

Redigerbare felter

I den kommende oppgraderingen har Microsoft også introdusert en funksjon som lar brukerne se på redigerbare felt, slik at de får raskere innsikt i forretningsdata uten å måtte gjøre en drill down.


Start VSC editoren i Business Central nettklienten

Start VSC-editoren i Business Central-nettklienten

I Business Central lanseringsbølge 2 i 2023 har Microsoft også investert i å øke produktiviteten for utviklere og konsulenter ved å gjøre det mulig å starte Visual Studio Code-editoren eller en feilsøkingsverktøy knyttet til kildekoden i GitHub-depotet direkte fra Business Central-nettklienten.


Ytterligere forbedringer av Business Central

I tillegg til det ovennevnte inkluderer Business Central 2023 lanseringsbølge 2 også følgende forbedringer og nye funksjoner:

 • Bedre integrasjon til Power Platform:
  Med Business Central 23 blir det enklere å konfigurere arbeidsflyter i Business Central. Med den kommende oppgraderingen gir Microsoft flere maler som ut av boksen understøtter flere scenarier, slik at Business Central-brukere kan automatisere flere arbeidsprosesser og dermed øke effektiviteten og produktiviteten. I tillegg kan man konsumere forretningsbegivenheter med Business Central Power Automate-kontakten.
 • Applikasjonsforbedringer:
  Med Business Central 23 fungerer nå konsoliderings- og intercompany-funksjonene på tvers av flere miljøer, og åpner for helt nye muligheter for bredere bruk av multicompany-funksjonene i Business Central. Forsyningskjedefunksjonene er også forbedret med flere optimaliseringer og nye funksjoner i den nye versjonen av Business Central, som gjør at du vil kunne drive bedriftens lager- og lagringsprosesser mer effektivt. Disse forbedringene inkluderer for eksempel forbedret plukkprosess, forslag til oppfyllelse, SKU-administrasjon og granulert lagerkonfigurasjon for produksjon og jobber.
 • Land og regioner:
  Med denne oppgraderingen utvider Microsoft også den globale tilgjengeligheten til Dynamics 365 Business Central. Dette betyr at Business Central nå er tilgjengelig i mer enn 130 land og regioner.
 • Forbedringer for utviklere:
  Også med Dynamics 365 lanseringsbølge 2 i 2023, fortsetter Microsoft å investere i områder som øker produktiviteten for Business Central-utviklere når de jobber i Visual Studio Code. Arbeidsflyter for testutvidelser moderniseres ved å sikre at AL GO kan håndtere tester for kunder, VAR-er (verdiskapende forhandlere) og ISV-er (uavhengige programvareleverandører) som administrerer avhengigheter. Nødvendige tester kjøres på de siste utgitte versjonene av ISV-utviklede apper uten manuell inngripen.
 • Ledelse og administrasjon:
  I Business Central 23 introduserer Microsoft ytterligere selvbetjeningsfunksjoner som hjelper administrative ansatte med å håndtere mer detaljerte administrative rettigheter.
 • Overholdelse av lovverket:
  Med Business Central 2023 release wave 2 legger Microsoft til nye revisjonsformater for digital rapportering, for eksempel SAF-T for brukere i Danmark og FAC for brukere i Frankrike. I tillegg forbedres støtten til e-faktura og lokal lovgivning.
 • Rask start:
  I Business Central 23 gir verktøytips om felt bedre 'Les mer'-lenker til innhold som forklarer verdier som er for kompliserte til å forklare i en kort tekst.
 • Forbedret integrasjon for Microsoft 365:
  I den kommende oppgraderingen til Business Central har Microsoft forbedret effektiviteten av samarbeidsprosesser i Microsoft Teams ved å introdusere muligheten til å brette ut et kart uten å måtte installere Business Central Teams-appen.
 • Analyse og rapportering:
  Microsoft introduserer enda flere muligheter for analysemodus, optimalisering av rapporter og en oversikt der du kan utforske alle rapportene dine i Business Central.
 • Plattform og tjeneste:
  Microsoft fortsetter å investere i kjernetjenesten, med et spesielt fokus på applikasjonsstabilitet, ytelse og sikkerhet.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner