Her er du:

ERP til medisinalindustrien - Dynamics NAV

Medisinal-bedrifter skal være raske og fleksible, hvis de skal manøvrere på et marked preget av sterk konkurranse.

Sterk konkurranse

Medisinalindustrien forandrer seg hele tiden. Markedsvilkårene endrer seg fort på det globale hovedmarked, og for de internasjonale medisinal-bedrifter er det nødvendig å være manøvreringsdyktige og fleksible, da markedene bærer preg av sterk konkurranse. I tillegg nødvendiggjør det fallende antal l av nye produktintroduksjoner både nytenkning og omstilling.

Innsikt og forståelse

I Active Business Solutions har vi medarbeidere med stor bransjekunnskap og mange års erfaring med industrien. Derfor er samarbeidet med våre kunder preget av at vi har en dyp innsikt i medisinalbransjen og forståelse for industriens utfordringer.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner