Her er du:

Hva er et ERP system?

Enterprise Resource Planning (ERP) systemer er betegnelsen for integrert bedriftsprogramvare eller ERP-systemer.

Over en hel bedrift

ERP-systemet integrerer intern og ekstern ledelsesinformasjon på tvers av hele bedriften og håndterer størstedelen av bedriftens funksjonelle områder, eksempelvis finansiering/regnskap, produksjon, salg, service, CRM - Customer Relationship Management, etc.

Disse aktiviteter blir automatisert via en integrert softwareapplikasjon. Formålet er å lette utvekslingen av opplysninger innad i bedriften og samtidig administrere forbindelser til eksterne interessenter.

Opprinnelse

Gartner Group, som er en amerikansk forsknings-og rådgivningsvirksomhet innen informasjonsteknologi, anvendte i 1990 første gang forkortelsen ERP, som en forlengelse av begrebet MRP - Material Requirements Planning og edb-integrert produksjon. Uten å unnlate disse begreper, kom ERP til å representere en langt større helhet. Produsentene utviklet i starten ERP systemene til regnskap, vedlikehold og menneskelige ressurser (HR), men på midten av 90 tallet ble ERP-systemene utviklet til å vareta alle de sentrale funksjoner i en virksomhet.

I tillegg til bedrifter, begynte også regeringer og almennyttige organisasjoner å benytte ERP systemer.

Bredt utvalg av funksjoner

ERP-systemene opplevede en rask vekst på 90-tallet. I første omgang fokuserte de på å automatisere funksjoner, som ikke direkte påvirket kunder og offentligheten. Disse funksjoner ble i stedet ivaretatt av andre systemer, for eksempel Customer Relationship Management (CRM) -systemer.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner