Her er du:

Hva er Business Central Extensions?

Det skjer store endringer i Microsofts ERP-verden i denne tiden. For noen selskaper betyr det, at det kan være på tide å revurdere deres finansielle løsninger. Alt tyder på, at fremtidens Navision, nå Business Central, utelukkende er skrevet i AL og tilpasses med Extensions. Men hva er Extensions og hvordan endrer de Navision som vi hittil har kjent løsningen?

Tilpasninger utenfor løsningen

Extensions lar deg gjøre tilpasninger eller legge til ekstra funksjonalitet i Dynamics 365 Business Central uten å gjøre noen endringer i selve grunnkoden. Dette betyr at det vil være lettere å oppdatere applikasjonen til en nyere versjon, siden justeringene ligger utenfor selve løsningen.

I utgangspunktet anbefaler vi alltid kundene våre, at de kjører deres ERP-system så standard som mulig, ettersom det gir dem størst grad av uavhengighet og fleksibilitet, men vi er selvfølgelig samtidig fullstendig klar over at intet selskap er det samme og at alle forretningsprosesser er unike, hvorfor det ofte må gjøres endringer eller legge til ny funksjonalitet i ERP-systemet.

Enklere oppgraderinger

De ofte omfattende og kompliserte tilpasninger kan ofte skape utfordringer i forbindelse med oppgraderinger til nyere versjoner av applikasjonen, noe som betyr at en oppdatering i mange tilfeller kan være både kostbar og tidkrevende og føre til at mange selskaper utsetter en oppgradering og velger i stedet å vær så lenge som mulig på en eldre versjon av applikasjonen.

Og for å unngå, at langvarige og kostnadskrevende oppgraderingsprosjekter forhindrer bedrifter i å holde deres løsninger oppdaterte, blit tilpasninger laget i Business Centrals grunnleggende kode erstattet av Extensions.

Så Extensions er, kort sagt, tilpasninger som ligger utenfor selve applikasjonen. Dette betyr at de ikke blir påvirket av oppdateringene Microsoft løpende sender ut til standardapplikasjonen. Du er med andre ord ikke lenger låst av dyre og kompliserte justeringer når det finansielle systemet må være oppdatert til nyesteversjon.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner