Her er du:

Standard Dynamics NAV

I dag er ERP-systemet fullt av funksjonalitet, og for mange bedrifter vil en standard ERP-løsning være et langt bedre valg enn skreddersydde og ofte dyre forretningssystemer som ofte binder kunden til leverandøren.

Høy kvalitet og bedre avkast

Gjennom årene har ERP-systemene utviklet seg fra å være relativt enkle regnskapssystemer til i dag, til i dag å bestå av et bredt spekter av funksjonalitet og beste praksis. Med bare et minimum av endringer, kan systemet løse de fleste oppgavene som en skreddersydd bransjeløsning kan og er enklere å implementere og oppgradere. En branceløsning derimot, er ofte dyrt både å anskaffe og vedlikeholde, og gjør i mange tilfeller virksomheten avhengig av IT-leverandøren som har utviklet systemet.

Fleksibel og uavhengig

Med standard ERP får du høy kvalitet, effektivitet og fleksibilitet, samt bedre avkast på investeringen din. Dessuten unngår du å være avhengig av en IT-leverandør, den eneste som kjenner løsningen og dermed kan vedlikeholde og supporte den.

Med en standard ERP-løsning får du frihet og fleksibilitet når det gjelder å velge og eventuelt erstatte IT-leverandøren. Dessuten overstiger den tilpassede standardversjon av Dynamics NAV de svært skreddersydde forretningsløsninger når det gjelder funksjonalitet. Standardinstallasjoner er også langt enklere å oppgradere når ny funksjonalitet blir tilgjengelig.

Det rette ERP-system

Til tross for en viss ensartethet i den enkelte bransje, er alle bedrifter og deres ansatte helt unike. Likevel er de administrative forretningsprosessene stort sett de samme fra bedrift til bedrift og kan i de fleste tilfeller håndteres av Microsofts ERP-system Dynamics NAV (tidligere Navision).

Alle som er kjent med Microsoft vet, at de kontinuerlig forbedrer programvaren og regelmessig tilbyr oppdateringer. I en ERP-kontekst innebærer dette også ny og forbedret funksjonalitet.

ERP til POS

Et POS (Point of Sale)-system er stedet hvor kunden fullfører betalingen for et gitt produkt eller tjeneste som tilbys av selskapet.

POS systemer gjør det mulig å gjennomføre forretningstransaksjon mellom kunde og selskap. POS-systemet er et IT-nettverk som består av en hovedcomputer som er koblet til kontantterminalene i butikkene og som støttes av hardware som strekkodeskannere og kortbetalingsterminaler.

POS-systemer er ofte skreddersydde løsninger som godt nok leverer den funksjonaliteten du trenger, men som også er svært kompliserte. Derfor er mange POS-kunder låst til spesialiserte løsninger. Derfor har de blitt helt avhengige av denne POS leverandørs evne til å innovere og utvikle seg.

Konkurransefortrinn

Du må derfor trekke en linje mellom den spesialiserte POS-løsningen og ERP-systemet. Ved å samarbeide med tredjepartsleverandører som kjenner POS systemet fullt ut og en ERP-leverandør som kjenner de tyngre forretningsprosesser bak POS, herunder å sikre nøyaktige data, får man en konkurransefortrinn ved å få full kontroll over kostnad og spotpriser. Spesielt i elektronikk og datahandel er denne informasjonen avgjørende og etkonkurransefortrinn.

Business Central

Ifølge Microsoft blir Dynamics NAV før året er over en del av deres nye ERP-applikasjon i skyen Business Central, som også i stor grad er basert på ideen om at standard ERP er langt å foretrekke i stedet for dyre og tilpassede løsninger. Hvis du har behov som er utover funksjonaliteten som allerede er tilgjengelig i Business Central, kan du laste ned applikasjoner via AppSource, som dekker de spesifikke funksjonalitetsbehovene.

ABS Total IT-Plattform i skyen

Med vår IT-plattform i skyen leier du en 'alt-i-en' forretnings IT-plattform som inkluderer alle forretningsapplikasjoner du trenger for å drive en moderne bedrift, inkludert en standard Dynamics NAV-løsning, og den er plassert på en plattform i skyen.

Les mer om vår 'alt-i-en' forretningsplattform her.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner