Her er du:

norpharma / Mundipharma

Implementering av Microsoft Dynamics NAV har resultert i effektive rapporteringer mellom landene og gir stordriftsfordeler i support og vedlikehold av systemet.

Gruppe av farmasøytiske selskaper

Danske norpharma a/s, norske Mundipharma AS, svenske Mundipharma AB og finske Mundipharma Oy er en del af Purdue/ Mundipharma/Napp Gruppen.
 

Napp gruppen, Norpharma og Mundipharma logoer

Felles nordisk rapportering

Som Nordic Financial Manager i norpharma a/s, er Allan Fischer Petersen ansvarlig for felles rapportering for de nordiske avdelingene. Han er begeistret for mulighetene ved at alle avdelingene nå har implementert Microsoft Dynamics NAV. ”Systemene er satt opp, så de er 100% kompatible. Det gjør det hurtig og enkelt å gjennomføre benchmarkanalyser, fordi jeg fra alle landene kan forespørre de samme data, som er satt inn i rapportmaler og dermed er lette å sammenligne,” sier han.

Engasjement overbeviser

Norpharma a/s har benyttet Microsoft Dynamics NAV siden 2005, og det var ønsket om å effektivisere rapporteringene, som fikk Allan Fischer Petersen til å foreslå systemet til de andre nordiske selskapene.


Sitatikon

Man merker tydelig et stort personlig engasjement i kontakten med medarbeiderne hos Active Business Solutions. Det er en klar fordel i forhold til noen av de større tilbyderne i markedet

Allan Fischer Petersen, Chief Financial Manager, Norpharma

Allan Fischer Petersen / Chief Financial Manager / Norpharma a/s


Intern og ekstern support

Trygve Lystad, Accounting Manager i norske Mundipharma AS, kom til selskapet midt i implementeringen af Microsoft Dynamics NAV, som han ikke hadde erfaring i å bruke.  ”Men det forløp stort sett uten problemer. Det er et meget intuitivt system, som passer perfekt til en virksomhet på vår størrelse,” sier han. I løpet av den korte opplærings-perioden kunne Trygve Lystad trekke på både konsulenter fra Active Business Solutions og hans kolleger i norpharma a/s. I Danmark var systemet nemlig satt opp helt identisk med det hos Mundipharma AS.

 

Norpharma a/s og Mundipharma
Danske norpharma a/s, norske Mundipharma AS, svenske Mundipharma AB og finske Mundipharma Oy, er en del av en internasjonal gruppe av samarbeidende, uavhengige legemiddelvirksomheter - Purdue/Mundipharma/Napp Gruppen – som har forskningsvirksomheter i USA, England, Tyskland og Canada. Gruppen utvikler og markedsfører i hovedsak smerte-, astma- og cardiovaskulære produkter.

 

Support fra én partner

Etter vellykket implementering hos Mundipharma AS, ble Active Business Solutions også valgt som totalleverandør hos Mundipharma Oy i Finland. Svenske Mundipharma AB hadde en svensk leverandør, men Active Business Solutions har gitt konsulentbistand for å få kjørt implementeringen tilfredsstillende i mål. Allan Fischer Petersen opplever det som en klar fordel at den samme NAV-partner har deltatt i implementeringen i alle de nordiske selskapene.

 


Sitatikon

Active Business Solutions kjenner systemet helt ned i detalj i alle landene, og det er satt opp ut fra de samme kravspesifikasjoner. De er ansvarlige for alt vedlikehold, support og administrasjon av lisenser, og det kan gjennomføres fra ett sted. Det sparer både økonomiske og administrative ressurser. Jeg opplever Active Business Solutions som en verdifull sparringspartner som leverer en topp profesjonell service og som først og fremst tar utgangspunkt i våre behov

Allan Fischer Petersen, Chief Financial Manager, Norpharma

Allan Fischer Petersen / Chief Financial Manager / Norpharma a/s


Microsoft Dynamics NAV-løsning:

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner