Her er du:

Pensjon- og forsikring med Dynamics NAV

Et vigtig element i forsikrings- og pensjonsbransjen er at det ikke finnes et fysisk produkt.

Tung datautveksling

Derfor er der heller ingen opgørelse over lagerbeholdning eller logistiske forhold som skal tas hensyn til i forhold til underleverandører og/eller distributører. Derimot har denne type bedrifter typisk en mengde forhandlere og partnere, og mellom disse enhetene er det vanligvis mye tung datautveksling, der et ERP-system kommer til sin rett.

Oversiktlig administrasjon

Med en ERP løsning blir det enklere og mer oversiktlig å administre de pensjonsordninger eller forsikringsavtaler som er inngått av private som har samlet en del av deres oppsparing i en pensjonskasse eller har valgt å bruke en del av deres inntekt på å forsikre seg.

Brukervennlig ERP-system

Dynamics NAV understøtter de operasjonelle krav til bedrifter i forsikrings- og pensjonsbransjen. Et brukervennlig ERP system og løsning som gjør det mulig å raskt følge de daglige rutiner, minimere det uunngåelige papirarbeide og danner slik en plattform som muliggjør en effektiv forvaltning av alle forretningsdata og opplysninger. Dette, i overensstemmelse med de gjeldende regler og forskrifter i forsikrings- og pensjonsmarkedet med fokus på automatisering av finansielle prosesser, åpner opp for en rekke funksjoner som gavner og effektiviserer din bedrift og forretningsvirksomhet.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner