Her er du:

Navision

Innebygget utviklingsmiljø og eget utviklingsspråk, AL (application language).

Mulighet for tilpasning

Forskjellen på denne versjon av Navigator, nå også kalt Navision, og de tidligere versjoner var, at man i denne versjon hadde innebygget et utviklingsmiljø og eget utviklingsspråk som PC&C valgte å kalle AL (application language). Denne markante endring gjorde det mulig for forhandlerne å rette i store deler av systemet, og derved tilpasse det den enkelte kundes spesifikke krav. Som følge av dette begynte man nå å se meget avanserte tilleggsløsninger til Navision/Navigator, eksempelvis lønn og produksjonsstyringssystemer.

Ikke lenger forbeholdt de små løsninger

Med disse endringer vokste Navision/Navigator markant på markedet og var ikke lenger forbeholdt de helt små løsninger med mellom 1 og 10 brukere, men hadde allerede på daværende tidspunkt kunder med over 100 bruker i deres system.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner