Her er du:

Dynamics 365 2020 Release Wave 2 Overblikk

Få en overblikk over den kommende 2020 Release Wave 2 oppgraderingsbølgen, som skal rulles ut i perioden mellom oktober 2020 og mars 2021. Med 2020 Release Wave 2 lanseres forbedringer og nye muligheter for f.eks. Business Central og Power BI.

Hundrevis av nye funksjoner

2020 Release Release Wave 2 oppgraderingsbølgen for alle forretningsapplikasjonene som utgjør Dynamics 365, inkludert Business Central, bringer nye muligheter og teknologi som sammen gjør det mulig å utvikle og transformere virksomheten din. Oppgraderingsbølgen kommer med hundrevis av nye funksjoner på tvers av de mange applikasjonene som utgjør Dynamics 365, og som inkluderer markedsføring, salg, kundeservice, feltservice, økonomi, forsyningskjede administrasjon (SCM), menneskelige ressurser (HR), handel og bedrageribeskyttelse.


Marketing

Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 Marketing forbedrer kundereisen, Dynamics 365 Marketing forbedrer kundereisen, det vil si reisen kundene dine går gjennom fra, at de først samhandler med selskapet ditt til,  at de slutter å være en kunde hos deg, og legger dessuten direkte integrasjon til Microsoft Teams for virtuelle hendelser. Kundesegmentering forbedres gjennom en ny naturlig og intuitiv språkopplevelse for å lage og bruke segmenter, slik at du ikke lenger trenger spesialiserte ferdigheter for å bygge komplekse segmenter.

Som svar til brukernes økt etterspørsel etter digitale kanaler, utvikler og investerer Microsoft i:

  • Microsoft Teams integrasjon til virtuelle begivenheter.
  • Forbedrede sosiale innlegg og analyse.

Salg

Dynamics 365 Sales

Med 2020 Release Wave 2 for Dynamics 365 Sales fortsetter å fokusere på enkle brukeropplevelser, direkte integrasjon med apper, gamification (spillifisering, legge til spillelementer i en ikke-spillsammenheng), en ny og forbedret mobilopplevelse som gir rask tilgang til kundeinformasjon og nye prognoseforbedringer, som gjennom en naturlig flyt lar deg opprette og administrere bottom-up (fra spesifikke til generelle) salgsprognoseprosesser.

Dynamics 365 Sales Insights

Insights forbedres fortsatt på tvers av flere områder: Salgsakselerasjon, samtaleintelligens, relasjonsintelligens og avansert prognoser, samt pipeline intelligens med forutsigbar lead og mulighetsscoring. Hensikten er å hjelpe selskapenes salgsteam med å avdekke de beste tilbudene.

Med Dynamics 365 2020 Release Wave 2 oppgraderingene til Sales Insights, fortsetter Microsoft å fokusere på salg i stor skala, relasjonsbygging, tidsbesparelser gjennom datautomatisering og en generell forbedring i brukervennlighet.

Fokusområder i 2020 Release Wave 2:

  • Akselerasjon i salget
  • Samtale intelligens
  • Avansert prognose og pipeline etterretning
  • Forholdsinformasjon

Dynamics 365 Product Visualize

Med denne produktvisualiseringsapplikasjonen har selskapets salgspersonell muligheten til å strømlinjeforme og akselerere ellers komplekse salgsprosesser ved å presentere og tilpasse produkter til kunder i et reelt miljø. For eksempel kan en selger plassere en 3D-kopi av et produkt i kundens miljø og legge til detaljerte notater og kommentarer om kundens krav og ønsker.


Service

Dynamics 365 Customer Service

Med Customer Service utvides produktivitetsegenskapene for servicemedarbeidere slik at de kan delta i flere møter samtidig. Omnichannel (innholdsstrategi på tvers av kanaler) for kundeservice forbedres med ekstra utvidelsesalternativer som muliggjør integrering med mobilapper, Microsofts bot-rammeverk og utgående meldingskanaler.

Dynamics 365 Customer Service Insights

2020 Release Wave 2 for Customer Service Insights legger til ny funksjonalitet for å hjelpe agenter, som ved å bruke lignende saksforslag løser forskjellige kundeproblemer raskt og enkelt, og bidrar dermed til rask og effektiv support.

Med oppdateringen kommer også en ny analytisk visning spesielt for kundeservicechefer, som hjelper dem å fokusere på viktige supportområder som trenger deres oppmerksomhet. Disse funksjonene er også inkludert direkte i kjernen til Customer Service Hub-appen. På denne måten kan brukerne av løsningen få innsikt i kontekst og sammenheng uten å måtte bytte mellom applikasjoner.

Dynamics 365 Field Service

Med 2020 Release Wave 2 fortsetter Microsoft å legge til smarte funksjoner, inkludert et nytt Field Service-dashbord som overvåker viktige KPI-er, samt beregninger for fullføring av arbeidsordre. Brukeropplevelsen er også forbedret på mange måter, noe som muliggjør proaktiv serviceelevering.

Med helt nye muligheter som push-meldinger og plassering i sanntid, er også Field Service mobilappen forbedret. 2020 Release Wave 2 inkluderer også planleggingsforbedringer samt forbedret ferdighetsbasert matching.

Dynamics 365 Remote Assist

Med 2020 Release Wave 2 utvides utvalget av scenarier i tillegg til oppkall, slik at teknikere kan utføre aktiviteter som å fange service og reparere data, gjennomføre undersøkelser og gjennomgå uavhengigt og utlede serviceinnsikt fra sine tjenestefunksjoner.


Finans og drift

Dynamics 365 Finance

Med oppgraderingene i 2020 Release Wave 2 til Dynamics 365 Finance, fortsetter Microsoft sitt fokus på å automatisere rutinemessige oppgaver og dermed redusere mengden manuelle og tidkrevende arbeidsprosesser, samtidig som der legges til ekstra innsikt og intelligens til Dynamics 365 Finance.

Den intelligente kontantstrømsprognosen, som allerede ble fremvist i 2020 Release Wave 1, vil bli frigitt i denne oppgraderingsbølgen, slik at funksjonen nå vil være tilgjengelig for alle brukere, sammen med ekstra intelligens og automatisering av leverandørfakturering.

Kjernefinansdelen er forbedret med tillegg av funksjonen leasing av eiendeler. De pågående oppdateringene i oppgraderingsbølgene bidrar til å sikre at Finance holder seg i tråd med endrede regnskapsregler.

Dynamics 365 Supply Chain Management

I 2020 Release Wave 2 oppgraderingsbølgen utvides administrasjonen av planleggingsoptimalisering til produksjonsdelen av Supply Chain Management for å utføre forsynings- og produksjonsplanlegging nesten i sanntid med in-memory-tjenester.

Med den annen 2020 oppgraderingen kommer også forbedringer i produktinformasjonsadministrasjonen, som inkluderer kapasitet for teknisk endring og  produksjon versjonering. Kostnadsstyring inkluderer helt ny funksjonalitet som, ved å tillate dobbel valuta og dobbel verdsettelse, gjør det mulig for globale selskaper å administrere og vedlikeholde flere kostnadsregnskapsbøker. Som en del av oppgraderingsbølgen vil det også være forbedringer i jobbkortenheten, noe som betyr at en ny og forbedret brukeropplevelse er lagt til, samt en ny funksjon som muliggjør rapportering av serienumre.

Dynamics 365 Guides

I 2020 fokuserer Release Wave 2 på å optimalisere de intelligente arbeidsflytene. Ved å dra nytte av data og ny innovativ AI-teknologi kan arbeidsinstruksjoner konfigureres til å tilpasses kontinuerlig basert på operatørens innspill.

I tillegg vil datainnsikt gjøre det enklere å bruke tidssporingsdata og koble disse til din spesifikke virksomhet. For eksempel vil du kunne bestemme om operatørene har utført alle de enkelte trinnene i en guide før du sender et avsluttende signal.

Dynamics 365 Project Operations

I 2020 Release Wave 2 lanserer Microsoft en ny Dynamics 365-forretningsapplikasjon, som tar sikte på å forene operasjonelle arbeidsflyter og dermed skape den synligheten, samarbeidet og innsikten som er nødvendig for at selskapet kan skape suksess på tvers av arbeidsteam og avdelinger fra salg til finans.

Med Dynamics 365 Project Operations har Microsoft utviklet en app som forbinder administrasjon av salg, ressurs, prosjektledelse og økonomi i en enkelt applikasjon og som vil hjelpe deg med å vinne flere ordrer, få raskere leveranser, styrke dine ansatte og ikke minst maksimere lønnsomheten.


Human Resources / HR

Dynamics 365 Human Resources

Med 2020 Release Wave 2 utvides permisjon og fravær, og Dynamics 365 Human Resources styrker ledelseskompetansen ytterligere for å transformere og forbedre medarbeideropplevelsen. Både ansatte og ledere vil kunne administrere permisjon og fravær direkte fra Microsoft Teams. Utgivelsesbølgen muliggjør også en strømlinjeformet integrasjon til tredjeparts rekrutterings- og lønnspartnere, og bygger dermed et Human Capital Management (HCM) økosystem.


Handel

Dynamics 365 Commerce

I den kommende oppgraderingen av Dynamics 365 Commerce vil kapasiteten fortsette å utvides, slik at selv brukere uten programmeringsevner enkelt kan designe og administrere opplevelsen med digital handel.

Dynamics 365 Connected Store

Release Wave 2 2020 legger til en rekke nye funksjoner og muligheter, for eksempel integrasjon med Dynamics 365 Commerce, frontlinjearbeider oppgavetildeling og sporing med Microsoft Teams, integrerte arbeidsflyter med applikasjonene i Power Platform, intelligent kommandosenter, butikkanalyse og løsninger som gir innsikt i butikken som f .eks. oppdagelse av avvik, lageranbefalinger og skiftledelsesanbefalinger.


Bedrageri beskyttelse

Dynamics 365 Fraud Protection

Oppgraderingsbølgen legger til integrasjon til Dynamics 365 Commerce og en ny 'manuell gjennomgang'-funksjon, som lar brukerne merke transaksjoner for gjennomgang og deretter tillate menneskelige agenter å vurdere disse transaksjonene.


SMB (små og mellomstore selskaper)

Dynamics 365 Business Central

Forbedringene av Business Central inkluderer service forbedringer, slik at løsningen oppfyller kravene til en raskt voksende kundebase, optimalisert ytelse, enklere håndtering av fillagring, understøttelse av gruppemoms, nærmere integrering til Microfot Teams. I tillegg er funksjonalitet lagt til, som er mest etterspurt av brukeren av løsningen. Les mye mer om 2020 Release Wave 2 for Business Central og Business Central 17.


Kundedataplattform

Dynamics 365 Customer Insights

Denne app gjør det mulig for selskapet å kombinere forskjellige typer data fra forskjellige kilder, enten det er transaksjons-, observasjons- eller atferdskilder, og dermed oppnå et enkelt og samlet syn på kunder og dermed få intelligent innsikt som hjelper til å drive nøkkel forretningen.

Dynamics 365 Product Insights

Gjør det mulig for selskapet å forstå kundenes reise, forbruk og generelle shoppingopplevelse på tvers av alle kanaler for produktene deres (nett, mobil og tilkoblede enheter).


Dynamics 365 Customer Voice

Microsoft Forms Pro har endret navn og neste løsning i produkt evolusjon har fått navnet Dynamics 365 Customer Voice. Løsningen leverer fortsatt funksjonalitet for administrasjon for håndtering av feedback (tilbakemeldinger), som innhenter og driver enkle, men også pålitelig feedback, en integrert kundedataplattform og innebygde innsiktsverktøy, som muliggjør oppfølging i tide for å lukke forløpet med kundene.

Med Dynamics 365 får Customer Voice du ut-av-boksen ferdige tilbakemeldingsmaler,
som er klar til bruk, som forhåndsinnstiller undersøkelsesspørsmål arbeidsflyter og rapporter, inkludert en mal til tilbakemeldingsløsning som er basert på kundepraksis (CX) beste praksis fra Forrester Research.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner