Her er du:

Del kontoskjema på nett

Active Budget & Reporting er en helintegrert add-on løsning som gir online adgang til kontoskjemaet i Microsoft Dynamics NAV.

Rapportering og budsjettering i én løsning

Med Active Budget & Reporting kan du derfor lage analyser av finanskonti og sammenligne finansposter med finansbudsjettposter uten å logge inn i Microsoft Dynamics NAV.

Del kontoskjema på nett

Med Active Budget & Reporting blir rapportering og busjettering enklere og lettere tilgjengelig, og kontoskjemafunksjonalitetene i Microsoft Dynamics NAV blir tilgjengelig for alle dine medarbeidere.

Definér filtre

Forskellige kombinasjoner av filtre og visninger i Dynamics NAV gir mulighet for raskt og fleksibelt å få vist og analysert data ut fra forskjellige synsvinkler i Active Budget and Reporting.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner