Her er du:

Power BI på Azure

Bruk den enorme mengde data i bedriften din til å skape innsikt i forretningen din og til å støtte en kvalifisert beslutningstaking som blir bedre og mer kvalifisert på et informert grunnlag.

Innsikt i bedriften din via Azure

Få innsikt i virksomheten din gjennom bedriftens data, hold deg oppdatert og være i stand til å oppdage trender og tendenser, for eksempel i din bransje, når de skjer.

En moderne BI-applikasjon, som Power BI, presenterer data for dine ansatte forståelig og tydelig slik at de kan reagere på de tendenser virksomhedes data avslører

En samlet oversikt

Power BI lar deg arbeide og dele informasjon på tvers av bedriften, men også på tvers av ulike enheter. Så med Power BI på Azure kan du dra nytte av viktig kunnskap, som i stedet for å bli spredt ut på forskjellige ansatte, i stedet vil bli samlet på ett sted og dermed skape en unik oversikt og innsikt i virksomheten din.

Power BI er derfor løsningen for deg som ikke bryr seg om magefølelser eller intuisjon, men ønsker å ta informerte beslutninger basert på data, og dermed gjøre forretninger på informert og opplyst grunnlag.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner