Business Central Produksjon

Å oppnå den nødvendige graden av kontroll over produksjonsprosessen kan være en stor utfordring for produksjonsbedrifter. Business Central tilbyr produksjonsfunksjonalitet som integrerer og effektiviserer alle aspekter av produksjonsprosessen, herunder produksjonsplanlegging, tidsplanlegging, lagerstyring og distribusjon av ferdige varer, så svinn og dyre produksjonsstopp minimeres så mye som mulig, og den totale produksjonsprosessen går så smidig som mulig.

Hva er produksjonsstyring?

Produksjon ledelse er den prosessen som vedrører den ofte omfattende og kompliserte omdannelsen av råvarer til ferdige varer eller produkter. Med andre ord, formålet med produksjonsstyring er å oppnå størst mulig effektivitet og kontroll over selskapets produksjon ved å planlegge, organisere og styre produksjonsaktivitetene.

Det rette IT system

I løpet av de siste tiårene har produksjonsbedrifter opplevd et økende press, ikke minst fra offshore-produsenter, som presser hjemmemarkedene og eroderer fortjenestemarginene, mens kundene fortsatt etterspør varer av høy kvalitet til lavere priser og som fortsatt innoveres. Men ikke bare det, produksjonsselskapene blir også presset av strammere lovverk, og med den økte bevisstheten om global oppvarming stilles det også nye og strengere miljøkrav.

Alt dette øker kostnadene for å drive en produksjonsvirksomhet og nødvendigør at produksjonsprosessen går så jevnt og effektivt som mulig, noe som krever et IT-system som kan håndtere de kompliserte og omfattende prosessene.

Funksjonalitet for produksjonsstyring i Business Central

Business Central tilbyr funksjonalitet som lar deg integrere, effektivisere og administrere alle aspekter av produksjonsprosessen så vel som driften av virksomheten din. Med optimal planlegging, lagerstyring, distribusjon, logistikk og økonomisk styring, kan du raskt svare på nye skiftende krav og være i stand til å levere det kundene vil ha og når de vil ha det.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner