Her er du:

Dynamics 365 Sales 2020 Frigivelsesbølge 1

Til april rullet ut den neste store oppgraderingsbølgen for Dynamics 365 kalt 2020 Frigivelsesbølge 1 (2020 Release Wave 1). Som en del av oppgraderingen lanseres også en rekke forbedringer av CRM-løsningen Dynamics 365 Sales. Disse forbedringene er i stor grad basert på tilbakemeldinger fra brukerne og tar først og fremst sikte på å effektivisere selgernes arbeidsflyt.

Mer enn bare en salgsapplikasjon

Dynamics 365 Sales har siden salgsapplikasjonen ble lansert, den gang under navnet Dynamics CRM, fått flere brukere og salgsverktøyets popularitet skyldes utvilsomt det faktum at løsningen har omfattende salgsfunksjonalitet som skaper stor verdi for salgsavdelinger i selskaper over hele kloden og fungerer som et perfekt CRM-supplement til ERP-løsninger som Dynamics 365 Business Central.

Imidlertid er Dynamics 365 Sales mer enn bare en salgsapplikasjon, men et komplett kundeorientert system, sentrert om forholdet til den enkelte kunde. Dette betyr at verktøyet hjelper selskaper med å forstå kundenes behov, øke kundens engasjement og lojalitet, og dermed optimalisere selskapets samlede salgseffektivitet.

Her får du en oversikt over Dynamics 365 Sales 2020 frigivelsesbølge 1.

Fokus på brukeropplevelse, arbeidsflyter og en helt ny mobilopplevelse

Med den kommende apriloppgraderingen, 2020 frigivelsesbølge 1 for Dynamics 365 Sales, har Microsoft nok en gang lyttet til de mange brukerne av løsningen. Hensikten er å forstå sluttbrukerens opplevelse med løsningen og finne ut hva som fungerer for brukerne og ikke minst hva som ikke fungerer. Som det også var tilfelle med den forrige oppgraderingen av Dynamics 365 Sales, 2019 Release Wave 2, fortsetter Microsoft med å forenkle brukeropplevelsen for den enkle selger, optimalisere arbeidsflyter og utvikle en helt ny og forbedret mobilopplevelse - alt utviklet for å gjøre Dynamics 365 til enda bedre salgsverktøy for brukerne.

Forbedrede arbeidsflyter for telefonselgere

Med 2020 Frigivelsesbølge 1 fortsetter Dynamics 365 Sales å utvikle seg for å møte sluttbrukernes endrede kunde- og salgsbehov. Det betyr med at april oppgraderingen utvidet fokus i Dynamics 365 Sales til også å omfatte scenarier innenfor telefonsalg, herunder automatisk oppdatering av poster, akselerasjon av salg og salgsforløp. Målet er å effektivisere arbeidsflyt for telefonselgere og at deres relasjon til kundene blir utvidet.

Temaene for Dynamics 365 Sales 2020 Release Wave 1

Ikke minst gjennom tett samarbeid med kunder og brukere av Dynamics 365 Sales og ved å fortsette å lytte til deres tilbakemeldinger, fortsetter Microsoft å utvikle CRM-løsningen  og forbedre selgernes brukeropplevelse.

Enklere arbeidsflyter
Ved å lage enklere arbeidsflyter i applikasjonen, kan dine selgere holde fokus på å øke selskapets salg

I dag er det ikke nok for selgerne å bare fokusere på mersalg, i den moderne virksomheten må de også bygge nære relasjoner til selskapets kunder. For å oppnå dette forholdet, må selgere prioritere tid til personlig engasjement og få forståelse for den enkelte kundes behov, noe som også vil gjøre dem i stand til å avslutte handler raskere. Med 2020 Release Wave 1 for Dynamics 365 Sales blir brukernes arbeids opplevelse ytterligere forenklet og intelligens blir introdusert for å forbedre produktiviteten ytterligere.

Forbedret produktivitet
Dra nytte av de forbedrede produktivitetsverktøyene i Dynamics 365 Sales for å forbedre selgernes effektivitet.

I større selskaper bruker hver salgsavdeling en rekke produktivitetsverktøy til eksemeplvis å utarbeide forslag, kommunisere med kunder og samarbeide internt. Sammen er disse verktøyene og applikasjonene nøkkelen til å møte kundenes stadig skiftende forventninger og behov. Derfor er det strengt nødvendig å skape grunnlag for glatt og problemfri arbeidsflyt slik at selgerne dine kan bevege seg mellom forskjellige oppgaver raskt og sømløst og effektivt bruke deres tid på å bygge viktige relasjoner til kundene dine. Dynamics 365 Sales er utviklet slik at løsningen sømløst kan integreres med andre relevante produktivitetsverktøy som hjelper selgerne dine å jobbe fleksibelt uten å forårsake problemer. Med andre ord, ved å bruke deres foretrukne salgsverktøy, kan de kommunisere, samarbeide og analysere uten at det går ut over arbeidsrutinene og dermed effektiviteten.

Akselerer salget
I Dynamics 365 kan du prioritere den nest beste kunden og den nest beste handlingen, og dermed øke hastigheten på selskapets salg.

Formålet med salgsaccelerasjon er å konvertere salgsprosessen gjennom intelligent prioritering. Med intelligent prioritering kan selgere med suksess konvertere potensielle kunder og avslute salgsmuligheter raskere. For å din selgere har mulighet til å nå ut til alle dine kunder og potensielle kunder, har de muligheten til å dra nytte av tverrkanalskommunikasjon direkte fra Dynamics 365 Sales mens de opprettholder kongruente salgsprosesser gjennom hele salgsprosessen.

Nøyaktige salgsprognoser
Få en nøyaktig innsikt i virksomheten din og dermed et presist grunnlag for å ta strategiske beslutninger.

Med nøyaktige salgsprognoser i Dynamics 365 Sales, vil dine selgere ha den optimale grobunn for å bygge en sterk salgspipeline som først og fremst er basert på tillit, samtidig som de forkorter salgssyklusen og forbedrer nøyaktigheten av salgsprognoser. Dette betyr at salgssjefen med Dynamics 365 Sales får en nøyaktig innsikt i virksomheten og derfor er bedre i stand til å gjennomføre effektiv planlegging. Med 2020 Frigivelsesbølge 1 (2020 Release Wave 1) for Dynamics 365 Sales introduseres en prognoseløsning som gir både fleksibilitet til selgere for å oppfylle spesifikke og unike forretningskrav, så vel som et brukervennlig og intuitivt brukergrensesnitt som er ideelt for å lage intelligente og nøyaktige salgsprognoser.

Tilby mobilitet til selgerne dine
Med en optimalisert innebygd mobilopplevelse for Dynamics 365 Sales, vil dine selgere kunne utføre deres arbeid, uansett hvor de er.

Med Release Release Wave 1 i 2020 er mobilopplevelsen i Dynamics 365 Sales optimalisert og fokuserer nå videre på å styrke selgere med et brukervennlig salgsverktøy der de kan oppdatere poster og få tilgang til informasjon mens dde er på farten. Den nye mobilopplevelsen som følger med apriloppgraderingen er designet fra grunnen slik at den enda mer, møter selgerne der de jobber.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner