Her er du:

Overblikk over Power BI 2020 Release Wave 2

I oktober lanseres den neste store oppdateringen av Microsoft forretningsapplikasjoner, som inkluderer appene i Dynamics 365 og Power Platform, og dermed også Power BI. Her kan du lese mer om hvilke ambisjoner Microsoft har med Power BI, samt de nye funksjonene og muligheter som vil bli implementert under Power BI 2020 Release Wave 2, som skal rulleres ut fra oktober 2020 til mars 2021.

Få overblikk over Power BI 2020 Release Wave 2

Microsofts business intelligence (BI) applikasjonen, Power BI, forenkler og effektiviserer måten bedrifter gjennom transaksjons- og observasjonsdata får innsikt i virksomheten deres. BI bidrar til at selskapene skaper en kultur omkring tilgangen til data,, hvor de ansatte tar beslutninger og bestemmer strategier for selskapet som er basert på fakta, snarere enn vilkårlige og subjektive meninger.

For å støtte denne nye tilnærmingen til data, investerer Microsoft i tre viktige områder i utviklingen av Power BI:

 •  Unike dataopplevelser
 •  Moderne og banebrytende BI for selskaper
 •  Gi selskapets beslutningstakere innsikt

Gå direkte til listen over nye funksjoner som vil bli rullet ut i løpet av Power BI 2020 Release Wave 2

1. Unike dataopplevelser

Med 2020 Release Release Wave 2 fortsetter Microsoft ambisjonen deres om å oppbygge en datatilgang i selskapene som understøtter bruk av data og ikke minst erkjennelsen av viktigheten av innsikten som er skjult i data. For å oppnå denne tilgang til data er det viktig at den enkelte ansatte har en umiddelbar og kjent brukeropplevelse som er kombinert med en AI-påvirket datainnsikt.

For å holde løsningen oppdatert, leverer Microsoft regelmessig månedlige oppdateringer til Power BI. Disse oppdateringene inneholder forbedrede rapporteringsfunksjoner som gjør det enklere enn noen gang tidligere å samle viktig og relevant innhold for rapportene dine. Oppdateringene fortsetter å fokusere på å muliggjøre innsikt som er basert på AI-teknologi og er øyeblikkelig effektive.

For å imøtekomme behovet for at alle ansatte, uavhengig av avdeling og ansvarsområde og uavhengig av kontekst og hvor de befinner seg, kan få innsikt i data, har Microsoft utviklet en mobil Power BI-app, som ikke bare er verdens ledende BI-mobilapp, men som også gjør det mulig å legge inn BI i applikasjonene, nettstedene og portalene dine. Dette gjør det mulig for den enkelte ansatte over hele selskapet å drive og utvikle en bedre tilgang til data.

2. Moderne og banebrytende BI for selskaper

Uansett størrelse på bedriften og hvilken bransje du opererer i, kan Power BI skaleres slik at BI-løsningen imøtekommer dine behov. Derfor velger flere og flere store selskaper å standardisere BI ved hjelp av Power BI.

Med Power BI kan selskapet ditt, også på globalt nivå, skape en regulert, skalerbar og enhetlig BI-plattform som oppfyller sikkerhetskrav og imøtekommer et økt behov hos mange selskaper for både en selvbetjent og sentral BI-løsning.

Kort sagt, Power BI er en moderne BI-plattform som er på teknologisk forkant, kompatibel og i stand til å imøtekomme selskapets behov for forretningsanalyse og gir viktige oppdateringer av semantiske modeller på bedriftsnivå, rapportering, livssyklusstyring av applikasjoner og datahåndtering i hele verden.

3. Gi selskapets beslutningstakere innsikt

Noe som brukerne av Power BI verdsetter mest med løsningen er hvordan BI-plattformen bidrar til at BI blir integrert dypt i selskapets struktur, slik at innsikten som ofte er skjult i de store datamengdene kommer frem i lyset.

Tillit til sikkerhet
Å implementere en BI-plattform bredt i et selskap er i stor grad også et spørsmål om tillit. Derfor har Power BI-utviklerne hos Microsoft forpliktet seg til å gjøre Power BI til en helt åpen plattform. I tillegg er det gjort store investeringer i databeskyttelse, som, selv når de eksporteres fra Power BI, beskytter data. I tillegg har Power BI et bredt spekter av sertifiseringer som sikrer at BI-plattformen overholder samsvar og forskrifter over hele verden.

Håndtering av store datamengder
Uansett hvor dataene dine befinner seg, i skyen eller on-premise, er Power BI designet for å kunne hente, administrere og jobbe med dem. Når brukere trenger å utvikle nye BI-, analyse- eller datalagringsprosjekter, har Microsoft gjort det radikalt lettere med Azure Synapse Analytics. Med den innebygde funksjonaliteten for datainnsamling, dataforberedelse, maskinlæring (ML) og datavisualisering, reduserer Synapse de samlede eierkostnadene og skaper, ved å spare tid, merverdi og videre levere uovertruffen ytelse i å håndtere store datamengder.

Fra innsikt til handling til automatisering
For mange brukere av Power BI er muligheten til å raskt gå fra innsikt i data, til handling basert på den innsikten og å automatisere handlingene, en viktig parameter. Applikasjonene i Power Platform (Power BI, Power Apps, Power Automate og Power Virtual Agents) gjør sammen, ganske unikt, dette mulig. Appene er designet for å samarbeide og gjøre det enkelt for brukere raskt og enkelt å tilpasse seg nye eller endrede forretningskrav.

Integrasjon og samarbeid
Verdien av innsikt økes dramatisk når den deles. Ved å integrere Power Bi med Office 365, Excel, Business Central osv. deles innsikt med alle, uansett hvor de jobber og hva de jobber med.

Nye og planlagte funksjoner og muligheter i Power BI

Power BI Desktop
Hjelp rapport-utviklere med å analysere firmadata, få innsikt i data og oppnå enkel og effektiv visuell kommunikasjon med brukerne.

 • Lasso select for datapoints
 • On-canvas watermarks
 • Power Automate visual
 • Small multiples visual
 • User editing of DirectQuery query parameters
 • Visual axis zooming    
 • Composite models over Power BI datasets and Azure Analysis Services
 • Apply all button for report filters
 • Q&A synonym improvements
 • DirectQuery support for Q&A

Power BI Mobile
Mobilappen til Power BI hjelper og støtter fortsatt selskaper som ønsker å skape og fremme en datadrevet selskapskultur. Ved å gi adgang til forretningsdata, når som helst, hvor som helst og fra hvilken som helst enhet, hjelper appen med å skape denne kulturen i selskapet.

 • Split view support for iPad

Power BI Service
For å kunne bygge en omfattende og dyp datakultur, er det viktig at alle bedriftsansatte er i stand til å søke innsikt i data og samarbeide på bakgrunn av denne innsikten.

 • Data lineage and impact analysis enhancements
 • Endorsement of Power BI reports and apps
 • Power BI data as an Excel data type
 • Azure Synapse integration
 • Analyze in Power BI from SharePoint lists     
 • Data protection enhancements     
 • Support for dataflows in deployment pipelines
 • Support for paginated reports in deployment pipelines
 • Overload alerts
 • Ability for Power BI administrators to upgrade classic workspaces to V2 workspaces
 • Dataflows DirectQuery
 • Dataset refresh overview
 • Enhanced export and subscription support for Power BI reports
 • New look rollout to all users
 • Connect to Power BI datasets directly in Excel     
 • Power BI dataflows and Azure Data Lake Storage integration at workspace level     
 • Azure Monitor integration     
 • Advanced network isolation
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner