Her er du:

Dynamics NAV implementering

Implementeringen av et nytt Microsoft Dynamics NAV / Navision ERP system kan være en både omfattende og uoverskuelig oppgave som oftest innebærer at hele eller store deler av din organisasjon involveres.

Implementeringsprosessen

Et ERP implementeringsprosjekt kan altså ha stor innflytelse på strukturen i din bedrift. Derfor er det ikke bare viktig å velge den rette ERP programvare, men også den rette forretningspartner. Som langvarig Microsoft Dynamics NAV / Navision partner, har Active Business Solutions etter mange års erfaring optimert implementeringsprosessen av Dynamics NAV / Navision ERP løsning.

Analyse og innsikt

Grunnlaget for den løsning vi implementerer er bygget på et fundament av grundige analyser og kunnskap om din bedrift. Derfor er økonomisystemet designet spesifikt til din bedrift og dine forretningsprosesser.

Prosjektledelse

Suksess kommer ikke av seg selv - derfor er alle våre implementeringsprosjekter grundig planlagt. Vi tror på at løpende kommunikasjon med kunden, samt gjensidig dialog, understøtter hele integrasjonsprosessen og minsker risikoen for uforutsette problemstillinger i løpet av prosessen. Vår åpne dialog betyr at du alltid har full oversikt over alle stadier av implementeringen. Du kan dermed også forvente at vi som partner har full kontroll på alle trinn i implementeringsprosessen.

Implementering av Microsoft Dynamics NAV

  • Nøyagtige estimater over kostnader og tidsforbruk
  • Forhindre og minimere uforutsette kostnader
  • Oversikt over alle fordeler ved implementering
  • Minimering av avbrytelser i din daglige forretningsgang
  • Styre og holde prosjektet på sporet
  • Grundig opplæring av brukerne
  • Test av det nye ERP systemet
  • Rask og effektiv support
  • Oppnåelse av investeringsavkastning
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner