Her er du:

Dynamics 365 lanseringsbølge 2 i 2023

I oktober starter utrullingen av Dynamics 365 lanseringsbølge 2 i 2023. Under utgivelsesbølgen, som starter i oktober 2023 og slutter i mars 2024, vil Microsoft lanserer hundrevis av oppgraderinger og nye funksjoner til bedriftsappene som utgjør Dynamics 365.

Dynamics 365 lanseringsbølge 2 i 2023 oversikt

Applikasjonene som til sammen utgjør Microsoft Dynamics 365 gjør det mulig for forretningsbrukere over hele verden å kjøre og optimere forretningsprosesser, slik at selskapets ressurser brukes best mulig.

Microsoft har designet Dynamics 365-applikasjonene slik at de enkelt kan integreres og kan fungere sammen uten problemer med hverandre og med forretningsapplikasjonene som utgjør Microsoft 365 og Power Platform, samt en lang rekke andre systemer og tjenester.

På denne måten er det enkelt med de mange ulike Microsoft-appene å lage en konsistent og helhetlig løsning som knytter hele selskapet sammen.

Med Dynamics 365 2023 lanseringsbølge 2, også kjent som 2023 release wave 2, bringer Microsoft nye innovasjoner og muligheter til Dynamics 365, og gir bedriftsbrukere helt nye muligheter til å transformere og effektivisere forretningsprosesser i bedriftene sine.

Med oppgraderingsbølgen slipper Microsoft hundrevis av splitter nye funksjoner og forretningsmuligheter på tvers av de mange Dynamics 365-applikasjonene, inkludert Business Central, Marketing, Sales, Customer Service, Field Service, Finance, Supply Chain Management, Project Operations, Finance and Operations funksjoner på tvers av apper, Human Resources, Commerce, Guides, og Customer Insights.

Dynamics 365 Business Central

I Dynamics 365 2023 lanseringsbølge 2 har Microsoft blant annet fokusert på å optimalisere en rekke kjernefunksjonaliteter, for eksempel ved å gjøre det enklere for bedrifter å administrere sine intercompany og konsolideringer på tvers av miljøer.

Mulighetene til den AI-baserte Dynamics 365 Copiloten i Business Central er også forbedret, slik at brukerne får enda mer kvalifisert hjelp.

Med Dynamics 365 anseringsbølge 2 i 2023 kommer også forbedringer av lagringskapasiteten i Business Central, flere Power Automate-maler er lagt til og Business Central-utviklere og konsulenter får enda flere alternativer for å automatisere testing av avhengige apper.

Les mer om Business Central 2023 lanseringsbølge 2

Dynamics 365 Sales

Med Microsofts salgsløsning Dynamics 365 Sales er bedriftenes salgsavdelinger i stand til å prioritere og administrere et stort antall digitale salgsprosesser ved hjelp av forbedrede sekvensmuligheter.

Med Dynamics 365 2023 lanseringsbølge 2 oppgraderingen av Dynamics 365 Sales, blir det enklere å tildele anbefalinger, oppsummere data, hente informasjon og utføre handlinger i riktig kontekst og innenfor riktig arbeidsflyt. På denne måten har Microsoft forbedret mulighetene for å tildele leads og Dynamics 365 Sales-brukere har mye bedre mulighet til å både tildele og overvåke status for lead-tildeling.

Med forbedringer av Dynamics 365 Sales Copilot AI-funksjonen, fortsetter Microsoft å innovere måten bedriftselgere gjør jobben sin på. Med Dynamics 365 2023 lanseringsbølge 2, fortsetter Microsoft å forbedre en rekke generative AI-funksjoner som for eksempel salgs-e-postsammensetning, e-posttrådoppsummering, salgsmøteoppsummering, salgstips i sanntid og så videre.

I tillegg introduserer Microsoft ytterligere forbedringer til samarbeidsområdene Microsoft Teams og et løft til Copilot-brukeropplevelsen, og gir selskapets salgsteam i løpet av avtalesyklusen mulighet til å fremskynde lukkingen av salgsavtaler og gjøre det mulig for selgere å avslutte salget raskere.

Finance og Supply Chain

Dynamics 365 Finance
Med Dynamics 365 2023 utgivelsesbølge 2 oppgraderingene for Finance har Microsoft fokusert på å optimalisere synligheten av bedrifters data, introdusert forbedringer i automatiseringen av AP (Accounts Payable det vil si leverandørgjeld) og kontoutskrifter, og utvidet utenfor- bokslandsdekning i LATAM (Latin-Amerika).

Med oppgraderingen av Dynamics 365 Finance innføres også ytterligere automatisering av komplekse skattescenarier og e-faktureringskrav for flere land, slik at bedriftene får bedre mulighet til å utvide sine forretningsmodeller og dermed bli mer smidige og fleksible.

Supply Chain Management
I Dynamics 365 2023 lanseringsbølge 2 fortsetter Microsoft å forbedre og effektivisere en rekke forretningsprosesser, slik at fleksibiliteten og motstandskraften som er en betingelse for at bedrifter skal trives i et stadig mer komplekst og globalisert forretningsmiljø, implementeres i bedriftene.

Salgs- og innkjøpsprosessene i Dynamics 365 Supply Chain Management forbedres ytterligere, produksjonsbedrifter får mulighet for større fleksibilitet og lagerprosesser knyttet til telling, returer til kunder og produktkvitteringer optimaliseres.

Dynamics 365 Project Operations
Med Dynamics 365 2023 lanseringsbølge 2 har Microsoft investert i å forbedre en rekke scenarier for prosjektkontrakter og innkjøp av tjenester, og helt ny funksjonalitet og nye scenarier for prismodeller vil bidra i den nye versjonen av Project Operations til at bedrifter blir bedre rustet til å støtte nye innkjøpsmønstre i den tjenestesentrerte økonomien.

I tillegg bringer 2023 lanseringsbølge 2 oppgraderingen også forbedringer til de intelligente ressursanbefalingene, som gir forslag basert på erfaring, kostnader og utnyttelse mellom ansatte og underleverandører.

Dynamics 365 Human Resources
I den kommende Dynamics 365 2023 lanseringsbølge 2 oppgraderingen av Microsofts HR-løsning forbedres rekrutteringsopplevelsen med helt nye funksjoner og en optimert brukervennlighet, som er rettet mot ansettelsesledere, kandidater og ansettelsesledere.

I den kommende oppgraderingsbølgen utvider Microsoft også HCM-området (Human Capital Management) til å inkludere integrering av læringsstyringssystem gjennom offentlige API-er som utnytter Microsoft Dataverse sammen med utvidelse av Microsofts nettverk av lønnspartnere.

Funksjoner på tvers av økonomi og drift
Microsoft fortsetter å investere i funksjoner som går på tvers av økonomi- og driftsapplikasjonene, inkludert Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Project Operations og Dynamics 365 Commerce.

Dynamics 365 Marketing

Oppgraderingene til Dynamics 365 Marketing inneholder blant annet forbedringer av en rekke funksjoner i den AI-baserte Dynamics 365 Copiloten, som gir selskapets markedsførere muligheten til effektivt å skape unike brukeropplevelser og hittil usynlige muligheter for brukertilpasset e-postinnhold, layout og bilder.

Dynamics 365 Service

Dynamics 365 Customer Service
Med forbedringene introdusert med Dynamics 365 2023 lanseringsbølge 2 oppgraderingen til Dynamics 365 Customer Service, inkludert forbedringer av de AI-baserte Copilot-funksjonene, Join Me on Teams, visuelle forbedringer i brukergrensesnittet for kundeserviceagenten, muligheten til å se live chat samtaler og taleanrop i innboksen og personliggjør størrelsen på samtalekontrollen, får tjenestemedarbeiderne dine muligheten til å jobbe mer effektivt.

Dynamics 365 Field Service
Forbedringene til Field Service som Microsoft introduserer med Dynamics 365 2023 lanseringsbølge 2 inkluderer helt nye muligheter for bedrifters frontlinjeansatte, serviceledere og koordinatorer. Med oppgraderingen leverer Microsoft flere nye funksjoner som er etterspurt av løsningens brukere, for eksempel muligheten til å konvertere tilbud til arbeidsordrer, forbedrede inspeksjoner og utvikling av ressursplanleggingsfunksjonene i Dynamics 365 Field Service.

Dynamics 365 Commerce

I Dynamics 365 Commerce bruker Microsoft kunstig intelligens (AI) for å gjøre det enkelt for forretningsbrukere å effektivt og raskt lage engasjerende og relevant produktinnhold for e-handel.

Med Dynamics 365 2023 release wave 2 introduserer Microsoft en rekke nye B2B-investeringer i Dynamics 365 Commerce som lar distributører se, akseptere og avvise bestillinger på et sentralt dashbord, noe som betyr at B2B-selgere, -distributører og -kjøpere alle har muligheten til å jobbe på samme plattform.

Dynamics 365 Guides

Med Dynamics 365 2023 lanseringsbølge 2, legger Microsoft til et bredt spekter av nye funksjoner og forbedringer til Dynamics 365 Guides, inkludert Azure Remote Rendering, objektankere og tilgjengelighet i Government Community Cloud High.

I den nye versjonen av Guides introduserer Microsoft også funksjoner som tar sikte på å gjøre det enklere å integrere med registreringssystemer, slik at Guides-brukere kan lage arbeidsflyter med blandet virkelighet som er integrert med forretningsdataene deres.

Dynamics 365 Customer Insights

Med Dynamics 365 2023 lanseringsbølge 2 har Microsoft forbedret egenskapene til den AI-baserte Copiloten i Customer Insights. Det betyr at mulighetene for å stille spørsmål med enkle ord, få rask innsikt og ikke minst reagere på denne innsikten umiddelbart, forbedres i den nye versjonen.

I tillegg vil helt nye funksjoner innen sanntidsdataadministrasjon gi en oppdatert oversikt over kundene dine, og det vil være lettere å få tilgang til innsikt i andre Dynamics 365-apper, slik at teamet ditt kan levere sømløse og personlig tilpassede kundeopplevelser gjennom hele kundens livssyklus.

Dynamics 365 Supply Chain Center

Med Dynamics 365 Supply Chain Center er det mulig å oppnå en robust forsyningskjede. Med Dynamics 365 2023 lanseringsbølge 2 introduseres et stort antall forbedringer og nye funksjoner innen kjerneområder som Intelligent Order Management for PO (Process Orchestration) orkestrering, smidig samarbeid med eksterne partnere via leverandørportalen og den AI-baserte copiloten. I tillegg er Advanced Data Analytics lagt til for å aktivere Insights to Action samt helt ny funksjonalitet for å optimalisere nettverkslagring.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner