Her er du:

Personaladministrasjon i Dynamics NAV

Ansettelse, utdannelse, vurdering og administrasjon av arbeidsstyrken er i dag faktorer som tilsammen utgjør nøkkelen til bedriftens fortsatte vekst og suksess.

Menneskelige ressurser

Effektiv forvaltning av menneskelige ressurser sikrer både at bedriften bevarer rett antall arbeidstagere i forhold til bedriftens størrelse, samt at personalet har de rette kvalifikasjoner og kompetanse som trengs tilpasset bedriftens ambisjoner og vekstpotensiale.

Med Microsoft Dynamics NAV (Navision) får du Human Resources (HR) funksjoner som gjør at din bedrift blir bedre rustet til å oppfylle lovmessige krav, samt rapporteringskrav.

Overvåk og spor prestasjoner

Human Resource (HR) avdelinger har som oppgave å ha innsikt i medarbeideres prestasjon og effektivitet. I Dynamics NAV er det mulig å lagre detaljert informasjon om dine medarbeidere. Man kan registrere og vedlikeholde medarbeideropplysninger som ansettelseskontrakter, fortrolige opplysninger, kvalifikasjoner og medarbeideres kontaktopplysninger.

Fravær

Human Resources kan også brukes til å registrere medarbeideres fravær, hvilket gir deg mulighet til å analysere deres fravær når det er nødvendig.

Rolleorientert ERP

Med det rollebaserte ERP systemet som tilpasser brukergrensesnittet til den enkelte medarbeider, kan du være trygg på at sensitiv personaldata kun er tilgjengelig for relevante medarbeiere.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner