Her er du:

MS BS - Navision | Versjon 3.70 - 4.00

Microsoft Business Solutions Navision var en viktig overgang fra tidligere versjoner.

Solid og pålitelig software

Med Microsoft Business Solutions Navision løste man noen problemer som hadde vært i den tidligere versjonen, og med denne utgaven leverte Navision en enda mer solid og pålitelig ERP software. Den nye utgave av Navision ble enklere å bruke, man fikk ytterligere kontroll over økonomidelen, og det kom en rekke operasjonelle forbedringer.

Det ble også enklere å gjøre oppgraderinger i den nye versjonen, samt å tilpasse den til den enkelte kunde.

Forbindelse til ressurser utenfor Navision

Med de nye Key Performance Indicators (KPI’er) og analyseverktøy fikk brukerne også et forbedret grafisk bilde av deres forretningsanalyser. Med Microsoft Navision ble man derfor i stand til å bevege seg dybt ned i de opplysninger som er avgjørende for stategisk bedriftsledelse.

Key Performance Indicators

Denne utgave av Navision omfattet også Extensible Markup Language (XML) port, hvilket sikret en problemfri kommunikasjon med andre løsninger, kunder, leverandører og forretningspartnere.

Bransjemalene i Microsoft Navision reduserte dessuten implementeringstiden for løsningen

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner