Her er du:

Power Platform og Business Central

Microsoft Power Platform åpner opp for helt nye muligheter og gir Business Central-brukere et bredt spekter av nye verktøysett for å bygge ingen/lav-kode apps, visualisere og analysere data og automatisere prosesser og arbeidsflyter, alt med sanntidsdata.

Innholdsmeny


Power Platform –applikasjoner med integrasjon til Business Central

Microsoft Power Platform er en gruppe apper som understøtter oppretting av omfattende løsninger og apper, visualisering av forretningsdata, automatisering og effektivisering av forretningsprosesser og utvikling av agenter for kommunikasjon.

 • Power BI: Analyser forretningsdata fra en rekke datakilder
 • Power Apps: Oppbygg effektive og smarte apper for internt bruk i bedriften
 • Power Automate: Design automatiserte arbeidsflyter og reduser mengden av ressurskrevende manuelle oppgaver

Power BI


Med Power BI-integrasjon til Business Central får du enda dypere innsikt i bedriftens data og bedre oversikt. Ved å få innsikt i data synliggjøres og avmystifiseres også bakgrunnen for virksomhetens forretningsprosesser.

Power BI er en plattform for forretningsintelligens og datavisualisering som gjør det enkelt og greit å få innsikt i Business Central-dataene dine. Basert på disse dataene kan du også opprette dashboards og rapporter.

Power BI-integrasjon til Business Central

Ved å integrere de to applikasjonene får du et bredt spekter av nye muligheter og kan jobbe med ulik funksjonalitet. Noen ting kan du gjøre i Power BI, mens andre ting gjøres i Business Central. Du bør også være klar over at enkelte funksjoner kun er tilgjengelige med Business Central online, og ikke i det lokale miljøet.

Se Business Central-dataene dine i Power BI

Ved å koble sammen Power BI og Business Central kan du se Business Central-rapportene dine i Power BI. Rapportene kan være de forhåndsdefinerte Power BI-rapportene som allerede er tilgjengelige i Business Central online, eller det kan være tilpassede rapporter opprettet av selskapet som er tilgjengelige.

Se Power BI-rapportene dine i Business Central-klienten

På deler av Business Central-sidene kan Power BI-rapporter som viser Business Central-data, integreres direkte. Du kan også endre seksjonen slik at du får en oversikt over enhver rapport som er tilgjengelig for deg.

Opprett instrumentborde og rapporter i Power BI som viser data fra BC

Med Power BI Desktop har du muligheten til å opprette dine egne rapporter og instrumentborde. Du kan både publisere rapportene dine til din egen Power BI-tjeneste og dele dem med kollegene dine på tvers av bedriften.

Bruk Business Central-apper i Power BI

Finn tre publiserte Business Central-apper for Power BI på Microsoft AppSource. Med disse appene kan du opprette detaljerte rapporter og dashbord i Power BI og se Business Central-dataene dine.

Du kan finne følgende tre apper:

 • Dynamics 365 Business Central - Økonomi
 • Dynamics 365 Business Central - Salg
 • Dynamics 365 Business Central - CRM

NB! Disse appene er bare tilgjengelige i Business Central online.

 

Power Apps


Microsoft Power Apps er en pakke med apper, tilkoblinger, tjenester samt en dataplattform som lar deg bygge tilpassede apper for et bredt spekter av dine spesifikke forretningsbehov.

Business Central som datakilde

Med Power Apps kan du raskt og enkelt bygge dine helt egne tilpassede og tilpassede bedriftsapplikasjoner som er koblet til bedriftsdataene dine. Disse dataene lagres ofte i vidt forskjellige datakilder på tvers av selskapets apper og løsninger. En kilde til viktige forretningsdata kan for eksempel være Business Central.

Bygg apper uten å skrive kode

Applikasjoner bygget på Power Apps leverer omfattende forretningslogikk og arbeidsflytfunksjonalitet som transformerer ressurskrevende manuelle forretningsprosesser til automatiserte digitale arbeidsprosesser. Ved å gi brukere uten kodekunnskap muligheten til å bygge funksjonsrike apper, forenkler Power Apps brukeropplevelsen betraktelig når de bygger tilpassede bedriftsapper.

Power Apps gir også en fleksibel plattform som lar utviklere samhandle med data og metadata, bruke forretningslogikk, skape brukervennlige tilkoblinger og skape integrasjon med eksterne datakilder.

Apper for Business Central

En stor fordel med Power Apps er at løsningen lar brukere uten utviklingskompetanse og kodekunnskap bygge forretningsapper, men hvis du ønsker å bygge en effektiv app med Power Apps for Business Central, er det viktig at du har en grundig forståelse av løsningsarkitektur og forretningslogikk i Business Central.

Når du skal bygge en app som er koblet til data i Business Central, gjøres det gjennom tilgjengelige APIer i Business Central. Hvis de ikke oppfyller dine spesifikke forretningskrav, kan du opprette brukertilpassede koblinger basert på dine egendefinerte API-er.

Power Automate


Med Power Automate er det mulig å automatisere et bredt spekter av repeterende forretningsprosesser og dermed frigjøre viktige ressurser som i stedet kan brukes til forretningsutvikling.

I tillegg til å automatisere arbeidsflyter, kan Power Automate løse oppgaver som å sende forfalte påminnelser, flytte forretningsdata mellom systemer i henhold til en fastsatt tidsplan, kommunisere med mer enn 320 datakilder eller alle offentlig tilgjengelige APIer, inkludert Business Central APIer. '

Alle kan lage arbeidsflyter i Power Automate

Power Automate krever ikke kodeferdigheter og kan derfor brukes av både forretningsfolk og IT-fagfolk. Det anbefales imidlertid at dersom man ønsker å bruke Power Automate for å jobbe med Business Central, som et minimum har en grunnleggende forståelse av forretningslogikken og løsningsarkitekturen i Business Central.

Eksempler på arbeidsflyter i Power Automate

Business Central bruker primært hendelsesbaserte arbeidsflyter. Nedenfor finner du tre grunnleggende typer arbeidsflyter.

 • Automatisert arbeidsflyt
  Du kan opprette en arbeidsflyt som utløses av en spesifikk hendelse og deretter utfører en eller flere arbeidsoppgaver automatisk. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som varsler deg via e-post om at en ny kunde er opprettet i Business Central.
 • Øyeblikkelig arbeidsflyt
  Når det kommer til trivielle og repeterende arbeidsoppgaver, ville nok mange bedriftsansatte ønske at de kunne utføre disse med bare et trykk på en knapp. En øyeblikkelig arbeidsflyt kan for eksempel være registrering av en påbegynt arbeidsdag for bedriftens ansatte. Øyeblikkelige flyter i Power Automate gjør at oppgaver som dette sammen med mange andre rutineoppgaver kan utføres ved bare å trykke på en knapp på en mobil enhet.
 • Planlagt arbeidsflyt
  I Power Automate kan du opprette en planlagt arbeidsflyt som kan utføre en eller flere planlagte oppgaver, for eksempel å sende en rapport i en e-post. Du bestemmer selv om det skal gjøres en gang om dagen, en gang i timen eller i minuttet, på en bestemt dato, etter et antall dager, timer eller minutter som du spesifiserer

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner