Her er du:

Business Central Rapportering og Analyse

Innblikk i virksomheten og muligheten til å ta riktige beslutninger til rett tid, raskt og effektivt, er ekstremt viktig for ethvert selskap som ønsker å være ledende i markedet det opererer i. Denne innsikten er kun mulig å oppnå med en integrerbar forretningsadministrasjonsløsning som ligger i forkant av den nyeste teknologien, for eksempel Dynamics 365 Business Central.

Hvorfor dataanalyse og rapportering

Rapportering og analyse involverer mange forretningsområder i hele selskapet, og det er viktig å sikre at alle relevante ansatte har tilgang til dataene de trenger. For eksempel trenger økonomi- og regnskapsførere regnskapsdata fra hovedboken, en lagersjef vil derimot trenge lager relaterte data, mens selskapets direktør må bruke spesifikk informasjon fra data om selskapets ytelse og resultatmål, også kalt KPIer, som gir informasjon om retning og fart for oppfyllelse av selskapets strategiske mål.

Det er imidlertid viktig at all data er lett tilgjengelig, raskt å finne og at påvirkninger i viktige forretningsområder blir trukket fram. Å gjøre data tilgjengelig for relevante ansatte er ikke nok alene, de tilveiebrakte datastrømmer er først nyttige for den enkelte medarbeider, når de presenteres på en måte som fremhever den informasjonen som til slutt påvirker beslutningene deres.

Dataanalyse og rapportering i Business Central

Som en vanlig del av daglige forretningsaktiviteter fanger opp selskapene i dag store datamengder. Disse dataene kan for bedriftens beslutningstakere ha ekstremt høy verdi og gi viktig informasjon som gir innsikt i virksomheten og dens drift. Business Central har innebygd funksjonalitet og nyttige verktøy som lar deg samle inn, analysere og dele viktige data.

Analyserapporter

Som nevnt har bedriftens forskjellige ansvarshavende ulike behov for hvilke data de skal presenteres for. For eksempel, lagersjefen må kunne skaffe informasjon om lageromsetning, analyser av lagerbevegelser og statistikk over lagerverdi mens salgssjefer løpende må kunne utføre analyser angående omsetning, brutto fortjeneste og andre nøkkeltall relatert til salgsresultater. I Business Central er det mulig løpende å bruke analyse rapporter for å lage brukertilpassede rapporter basert på poster for bokførte transaksjoner , det kan, for eksempel, være kjøp, salg, lager endringer mv. En tilpasset rapport kan kombinere, sammenligne og vise kildeinformasjon fra en vare kladd på forskjellige måter og dermed formidle viktig og meningsfull informasjon.

Du har også muligheten til opprette en tilpasset analyserapport som utelukkende fokuserer på selskapets regnskapsbudsjettkonto, eller nøkkelkontoer, innenfor gjeldende måneds nettoomsetning, begge i tildelt beløp og mengde, bruttofortjeneste og bruttofortjeneste prosent. På denne måten kan du sammenligne tallene med resultatene for de foregående månedene eller med samme måned i fjor, samt gjøre beregninger for eventuelle avvikelser. Dette gjøres i Business Central i én visning. Lenger nede på siden vil du kunne identifisere årsaken til problemområdene du kan ha identifisert og få tilgang til informasjonen på hvert transaksjonsnivå.

En analyserapport er samlet av objektene brukeren ønsker å analysere, for eksempel selger eller kunde, representert av analyseparametrene og linjene. Dette betyr at den måten du ønsker å analysere dine objekter på vises med kolonner for eksempel periodiske sammenligninger av salgsbeløp og salgsvolum, beregning av overskuddet fra salg av et produkt (fortjeneste) eller de faktiske og budsjetterte tallene.

Dimensjoner

Når du analyserer data i Business Central, spiller dimensjonsfunksjonalitet en viktig rolle. Kort sagt så består en dimensjon av data som kan legges til en post som en slags markør, slik at poster med lignende egenskaper kan grupperes og hentes for analyseformål enkelt og raskt. Dimensjoner brukes for eksempel når du oppretter kontoskjemaer for rapportering eller definerer de individuelle analysevisningene og brukes på tvers av Business Central for oppføringer i kladd, dokumenter og budsjetter. I hver dimensjon kan man ha en ubegrenset rekke av dimensjonsverdier, som er underenheter til den enkelte dimensjon, for eksempel kan en dimensjon kalt Avdeling ha dimensjonsverdier som Administrasjon, Salg osv. som avdelingsnavne. Både dimensjoner og dimensjonsverdier er bruker tilpassede og ubegrensede, noe som betyr at dimensjonsfunksjonaliteten i Business Central kan brukes av alle selskaper.

Rapportering i Power BI

Både Business Central og Power BI er designet med integrasjon i tankene, og derfor er det enkelt i Business Central å få innsikt i data fra Power BI. Data hentes fra Power BI og deretter opprettes i Business Central et dashbord samt rapporter basert på de nedlastede data.

Fordelen med en integrert Power BI-løsning for Business Central er at du får bedre og mer avansert rapporteringsfunksjonalitet. Power BI er en gratis forretningsintelligensapplikasjon som enkelt og raskt lar deg produsere pålitelige og overbevisende rapporter eller samle data fra vidt forskjellige datakilder og opprette datamodeller som kan deles som rapporter med dine kolleger på tvers av hele selskapet.

Power BI kan brukes innenfor følgende områder:

  • Opprett forbindelse til dataene dine fra Business Central
  • Transformer disse dataene og opprett datamodeller
  • Opprett forskjellige visuelle elementer som presenterer dataene dine, for eksempel diagrammer eller grafer
  • Samle de visuelle elementene i rapporter, på en eller flere rapportsider
  • Del rapportene dine over hele selskapet gjennom Power BI-tjenesten
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner