Her er du:

Dynamics AX (tidligere Axapta)

Dynamics AX er primært kjent for å imøtegå behovene i komplekse produksjons- og distributionsselskaper

Tung ERP løsning til store organisasjoner

Opprinnelig betød den avanserte teknologi i Dynamics AX at løsningen kunne skaleres til å støtte tusenvis av brukere. Men denne teknologien er også integrert i Microsofts øvrige ERP løsninger, hvilket betyr at AX ikke lenger skiller seg ut på dette området. Dynamics AX er en tung løsning som primært henvender seg til store organisasjoner. Den kraftfulle plattformen er i mindre grad en ’ut-av-boksen’ løsning enn for eksempel Dynamics NAV, og krever derfor vesentlig flere ressurser både å implementere og drive enn Microsofts øvrige ERP løsninger. De fleste bedrifter som bruker Dynamics AX, har som regel heltidsansatte utviklingsressurser samt en bred IT-gruppe med kompetanse i ERP og forretningsanalyse.

Microsoft er tilbøyelig til å anbefale Dynamics AX til selskaper med et stort antall brukere. Dette har mer å gjøre med hvor stort de antar ditt budsjett er, snarere enn løsningens egnethet for din bedrift. Derfor anbefaler vi at det ikke er størrelsen på bedriften som er det avgjørende parameter i din evaluering, når du skal avgjøre hvilken ERP løsning som er den riktige for ditt selskap.

I mange tilfeller vil det være langt mere fordelaktig for en hel del bedrifter å velge Dynamics NAV framfor Dynamics AX, da denne løsningen er mye mindre ressurskrevende, samtidig som den dekker behovene for de fleste virksomhetene.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner