Business Central lagerstyring

For mange selskaper er lageret selskapets sentrale omdreiningspunkt og effektiv og velfungerende lagerstyring er derfor en betydelig og viktig del av den daglige driften. Med Business Central får du innebygd funksjonalitet for lagerstyring, og du er garantert en effektiv flyt av mottatte og utsendte varer.

Innholdsmeny
 


Hva er lagerstyring?

Kort sagt er formålet med lagerstyring å redusere og effektivisere selskapets lagerkostnader uten at det går ut over servicenivået.

Dårlig lagerstyring kan være et veldig dyrt problem, som har en negativ og direkte innvirkning på selskapets cash flow og kan derfor til slutt ha katastrofale økonomiske konsekvenser. Feil lager kan føre til mangel på varer, forsinkelser og lagernivå som er for høyt eller lavt, noe som kan føre til misfornøyde kunder og som vil skade virksomheten i stor grad.

For mange selskaper vil det i tillegg både være effektivitets- og kostnadsbesparelser som kan oppnås ved å optimalisere lagerstyringen.

Lagerstyring:

  • Mottatte gjenstander blir håndtert korrekt
  • Mengden av overflødige deler og produkter minimeres
  • Etterspørselen etter produktene dine imøtekommes
  • Evne til å spore produkter
  • Lev opp til krav og etterspørsel
  • Innsamling av varedata

Effektiv lageradministrasjon i Business Central

Forbind lageret ditt, dets interne aktiviteter, innkjøpsordrer og fakturaer gjennom en fleksibel og skalerbar løsning. Lagerstyringsfunksjonaliteten i Business Central gir ikke bare innsikt i hver forsendelse eller prosess, men optimaliserer lagerprosesser for å maksimere utnyttelsen av lagringsplass. Sanntidsvarsler til Business Central gir nøyaktig og umiddelbar tilbakemelding på statusforespørsler.

Hold ditt lager oppdatert
Opprett finansrkonto poster, innregistrer av stigninger og fall i antall varer, overvåke varelageret ditt på tvers av lokasjoner

Administrer effektivt interne lageraktiviteter
Med Business Central får du kontroll over alle de vanlige arbeidsprosessene i lageret ditt, for eksempel å fjerne og flytte gjenstander

Forbedre ordreutførelsen
Business Central lar deg følge hver ordre og derfor kan du gi kundene dine en nøyaktig ordrestatus

Opprett innkjøpsordrer
En innkjøpsordre representerer en avtale med en leverandør om å kjøpe varer eller tjenesteytelser. Business Central gjør det enkelt og raskt å opprette en innkjøpsordre

Få overblikk med lagerstyring

For å understøtte den fysiske håndteringen av dine varer på sone- og hyllenivå, spores all informasjon for hver transaksjon eller bevegelse på lageret. I Business Central administreres dette Lagerpost-tabellen. Hver enkelt transaksjon lagres i en lagerjournal.

Lagerdokumenter og en lagerkladd brukes til å registrere varebevegelser på lageret. Hver gang en vare på lageret mottas, flyttes, plasseres, plukkes, leveres eller justeres, registreres lagerposter i Business Central med det formål å lagre den fysiske informasjonen om sone, antall og hylle.

Du bruker Hylleinnhold-tabellen i Business Central til å administrere alle de ulike dimensjonene av innholdet i en hylle per vare, det kan for eksempel være enhet, maksimumsantall og minimumsantall. Hylleinnhold-tabellen inneholder også flytfelt for lagerinstruksjoner, lagerpostene og lagerkladdelinjene, som sikrer at tilgjengeligheten av en vare per lokasjon og lokasjon for en vare kan raskt beregnes.

Når varebokføringer skjer utenfor selve Business Central lagermodulen brukes en standard justeringshylle per lokasjon for å synkronisere lagerposter med beholdningsposter. Når dine lagermedarbeidere gjennomfører en fysisk vareopptelling, registreres eventuelle forskjeller mellom det beregnede antallet varer og det faktiske antallet varer som telles på justeringshylle, og deretter posteres dette som korrigerende vareposter.

Lagerstyringsflyt og logistikk oversikt

Illustrasjon som viser en typisk lagerflyt


Grunnleggende eller avansert lagerstyring og logistikk

Lagerfunksjonaliteten i Business Central kan implementeres på ulike nivåer av kompleksitet, avhengig av bedriftens forretningsprosesser, rutiner og ordrevolum.

Hovedforskjellen mellom grunnleggende og avansert lagerstyring er at lageraktivitetene utføres ordre for ordre i basislager mens de konsolideres for flere ordre i avansert lagerstyring og logistikk.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner