Her er du:

Kunstig intelligens og ERP

Kunstig intelligens i ERP er et nytt fenomen og inkluderer, tross alt, ennå ikke menneskelige maskiner. Men det er ingen tvil om at kunstig intelligens er en effektiv teknologi når det gjelder å utvide ERP-systemets teknologiske evner.

Kunstig intelligens forandrer fremtidens ERP-løsninger

Kunstig intelligens (Artificial Intelligence / AI) vil utvilsomt endre og forme fremtiden for ERP (Enterprise Resource Planning) systemene, og vil utvilsomt ha en avgjørende innvirkning på fremtidens virksomhet, uansett størrelse eller industri, men for å få verdi av de nye teknologiske fremskritt bør selskapene revidere deres nåværende teknologistrategier og være forberedt på å endre og tilpasse seg utviklingen.

AI vil, hvis teknologien brukes optimalt, ved hjelp av intelligente applikasjoner forbedrer den interne styringsstrukturen og skape en smartere teknologiinfrastruktur og dermed optimalisere forretningsprosessene i det enkelte selskap. For å møte den nye teknologien, er det viktig at du er fleksibel og forberedt på å gjennomgå de nåværende IT strategier.

Kunstig intelligens som en integrert del av ERP-systemet vil påvirke selve kjernen i den daglige drift. AI løsninger vil etter all sannsynlighet ta over rutinemessige oppgaver som nå utføres av mennesker. Derfor er utviklingen av den nye teknologien også drevet av et økende behov for å redusere driftskostnadene ved å støtte de ansattes arbeidsflyt og dermed øke effektiviteten i virksomheten som helhet. Utviklingen av kunstig intelligens er med andre ord en utvikling som man må følge hvis man ønsker å være effektiv og konkurransedyktig.Tre måter hvor kunstig intelligens vil forbedre ERP

 

Bedre beslutningsprosess
Et av ERP-systemets hovedfunksjoner er å hjelpe bedrifter å forenkle og effektivisere arbeidsflyten og ta bedre beslutninger om alt fra produksjon til strategi. Kunstig intelligens kan forbedre disse funksjonene ved å analysere større datasett enn tidligere var mulig. I tillegg kan kunstig intelligens også brukes til å lese historiske data og fra det lære av tidligere oppførselsmønstre.

Automatisering av dataregistrering
Manuell inntasting av data i ERP systemet er for mange selskaper en tung post og kan koste mange arbeidstimer. I tillegg til å være en stor kostnad, kan manuell dataregistrering skape ekstra kostnader i form av feiloppføringer. Kunstig intelligens kombinert med ERP kan lære av datakilder og opprette arbeidsflyter og reduserer tiden det tar å laste data, og ikke minst sannsynligheten for at det vil være feil i de innførte dataene.

Effektivisering av arbeidsflyten (Workflows)
Kombinasjonen av kunstig intelligens og ERP kan også forbedre bedriftens arbeidsflyter. Ved å analysere historiske data vil systemene kunne foreslå de mest effektive interne arbeidsprosessene. For eksempel ved å lese en allerede etablert arbeidsflyt, vil AI kunne utføre neste oppgave og løpende gi den nødvendige informasjonen som trengs for å fullføre oppgaven. Resultatet er ikke bare at oppgavene utføres uten problemer og uten feil, men også at arbeidsflyten blir enklere og arbeidsprosessene optimaliseres.


Håndtering av data

Som ERP systemene utvikles har selskapene i økende grad fått tilgang til en enorm mengde data. Denne data må konverteres til meningsfull informasjon og til slutt resultere i beslutninger og handlinger som kan være avgjørende for selskapets drift og vekst.

Håndteringen av data har imidlertid blitt utfordret av den massive veksten av ustrukturerte data selskapene har vært i stand til å innhente uten nødvendigvis å ha en klar tilnærming til hvordan disse dataene brukes riktig.

Bedrifter kan iverksette tiltak for å  imøtegå håndteringen av den økende mengden data. Blant disse er å integrere et effektivt ERP-system, en stor dataløsning som kan håndtere både strukturerte og ustrukturerte data, et forretningsanalysverktøy som kan organisere og presentere data på en klar og brukervennlig måte osv., men i nær fremtid vil også AI-løsninger som kan lære, snakke, lese, svare, forutsi og til og med resonnere, også bli effektive verktøy for å håndtere den stadig økende mengden av data.

Microsoft Cognitive Services

Cognitive Services (kognitive tjenester) er nå hva Microsoft pleide å kalle Microsoft Project Oxford. Siden Project Oxford er det imidlertid lagt til nye funksjoner og Cognitive Services består i dag av en rekke intelligente APIer (Application Programming Interface). En API er et programvaregrensesnitt som gjør at et program kan samhandle med annen programvare. De intelligente APIer i Cognitive Services fungerer på tvers av plattformen og leverer intelligente data, for eksempel automatisk ansiktsgjenkjenning, talegjenkjenning og video stabilisering.

Kunstig intelligens i NAV 2018

Microsoft har annonsert at kunstig intelligens gjennom kognitive tjenester blir en del av NAV 2018 'Tenerife'. Derfor vil det i NAV 2018 være funksjonalitet for automatisk gjenkjenning av bilder, for eksempel et produkt, eller i HR-sammenheng, en person i din bedrift.

ERP i fremtiden

Kunstig intelligens (AI) er nettopp begynt å dukke opp i ERP applikasjonene og tillegget av den nye teknologien er fortsatt et relativt nytt fenomen, men mulighetene som kunstig intelligens bringer med seg i ERP sammenheng må sies å være uendelige. For øyeblikket ser vi for eksempel teknologien brukt til å automatisere dataregistrering og optimalisere arbeidsprosesser, men det er allerede klart, at kombinasjonen av kunstig intelligens og ERP er en svært effektiv kombinasjon og at selskapene som forstår hvordan de får mest mulig ut av den, vil få stor verdi og konkurransefortrinn fra den nye teknologiske landvinning.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner