Her er du:

ERP til offshorebransjen - Dynamics NAV

Offshorebedrifter står overfor en lang rekke utfordringer, dersom de skal imøtekomme de mange krav til administrative og regnskapsmessige oppgaver og samtidig sikre seg en optimal andel av Field Service driftsresultater.

Fleksibel software

Med Dynamics NAV / Navision er det mulig for offshorebedrifter å gjøre operasjoner, enten uavhengig av regnskapet, eller operasjoner som følger regnskapet (ERP-systemet) som en alt-i-ett løsning.

Effektivisering

Frem for energipolitiske endringer, kan du sikre ditt selskap en høyere operasjonell effektivitet. Active Business Solutions hjelper bedrifter i offshore-industrien med løsninger som kompenserer for ustabile oljepriser og utnytter den teknologi og de ressurser du allerede har til rådighet.

Forbedret logistikk og produktivitet

Enkel adgang til oppdaterte opgørelser og data, skaper en forbedret logistikk og optimerer den finansielle gjennomføringen( utføring?). Ved å optimerer dine IT-løsninger, blir informasjon og data i din bedrift tilgjengelig for dit hold når de har bruk for det. På den måten økes produktiviteten gjennom prosessintegrasjonen og forbedrer derved de økonomiske resultatene.

Med et effektivt og velfungerende ERP system, kan du øke produksjonen samtidig som du minsker kapitalomsetningen.

Cloud-løsninger

Active Business Solutions har ytterligere en lang rekke løsninger, som kan bidra til at din bedrift oppnår suksess.

Vi har bl.a. utviklet to Cloud-løsninger, Active Workflow og Active Budget and Reporting

Fordeler

Dynamics NAV optimerer og effektiviserer bedrifter i offshorebransjen. Løsningen hjelper deg bl.a. ved å:

  • Få størst muligt utbytte av utstyr, verktøyer, leie & besetning
  • Overvåke rentabiliteten av utstyr, service eller deler av bedriften, og hent samtidig statistikker som skaper oversikt og gjør overvåkningen overskuelig
  • Redusere dine utgifter til vedlikehold og returnere leiet utstyr raskere . Spar derved omkostninger
  • Håndtere større volum med mindre personale og spar derved administrasjonsomkostninger/kostnader
  • Identifisere og håndtere operasjonelle risikoer, hvilket gjør din bedrift fleksibel og tilpasningsdyktig
     
Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner