Her er du:

Continia Document Output

Effektiviser og optimaliser kommunikasjonen med kundene dine over hele verden og få full integrasjon med Business Central med Continia Document Output.

Full integrasjon med Business Central

Med Document Output får du flere forhåndsdefinerte og ferdige e-postmaler, som alle er klare til bruk. Alle malene er knyttet til en Business Central-rapport, samt informasjon om mottakeren det gjelder. Alt du trenger å gjøre er å tilpasse e-posten til din egen profil, og systemet vil da være klart for deg å bruke.

Alt dette betyr at når det gjelder implementering, utvikling og vedlikehold, er Continia Document Output både en mye enklere og mer kostnadseffektiv løsning enn mange av de konkurrerende løsningene på markedet.

Continia e-Documents Export.

Oppnå automatisert og nøyaktig kommunikasjon med kundene dine over hele verden og send digitale dokumenter som kreditnotaer, fakturaer og påminnelser direkte fra Dynamics 365 Business Central med Continia e-Documents Export.

Forhåndsutviklede maler

Med Continia Document Output får du mer enn 20 e-postmaler, som alle er klare til bruk. Alle de inkluderte malene er koblet til en Business Central-rapport, samt informasjon om den spesifikke mottakeren. Den enkelte malen er utviklet basert på dokumenttype og språk.

Som standard får du følgende e-postmaler inkludert i en Document Output-lisens. De er fullt utviklet og klare til bruk.

  • Salgsfaktura
  • Kredittnota
  • Kontoutskrift (inkludert vedlegg av bilag fra perioden)
  • Påminnelser
  • Rentenota
  • Sporing
  • Tilbud
  • Ordrebekreftelse
  • Bestilling
  • Leveringsmerknad

Hvis du trenger det, er det ganske enkelt å tilpasse de enkelte malene til de behov og ønsker du måtte ha. Du designer og tilpasser malene i Outlook-klienten din, hvor du også kan plassere firmalogoer og sette inn kampanjebannere, samt legge ved filer og dokumenter hvis du trenger det.

Du har også muligheten til å bruke flettefelt for automatisk å sette inn informasjon som kundens navn, avsenderens navn, e-post osv. Når du er ferdig med å redigere og sette opp e-postmalene, er det bare å velge rapport du vil bruke.

Lett tilgjengelig informasjon akkurat når du trenger den

Siden alle aktiviteter i Document Output logges helt automatisk, kan du alltid se hvilke dokumenter som ble sendt, når de ble sendt og til hvem de ble sendt.

De unike faktaboksene som er festet til hvert kundekort inneholder informasjon om e-postmottakere, tilgang til e-postlogg og oversikt over dokumentene. Faktaboks på tilbud og salgsordrer inneholder på samme måte informasjon om e-postmottakere og tilgang til en e-postlogg.

Med disse faktaboksene får du en klar oversikt over e-postaktiviteten din og rapportene dine.

Gjennomsiktig og tydelig arbeidsflyt for dokumentene dine

Når rapporter distribueres fra Continia Document Output, åpnes en oversikt over alle dokumentene som ikke er sendt. I denne oversikten kan du se hvilke mottakere som må ha dokumentene sine digitalt vedlagt en e-post, og hvem som må ha dem i papirform. I oversikten kan du også velge om alle dokumentene som vises i listen skal behandles umiddelbart, eller om du bare vil behandle individuelle dokumenter om gangen.

Dokumentene som er sendt er merket som sendt og vil ikke lenger vises i oversikten. Det er også mulig å konfigurere Business Central til å automatisk sende og skrive ut alle dokumenter med faste forhåndsdefinerte intervaller i henhold til dine forretningsbehov, for eksempel en gang om dagen.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner