Her er du:

Power BI 2022 Release Wave 1

Utrullingen av årets første Power Platform Release Wave-oppgraderingsbølge starter i april, hvor lanseringen av en rekke nye funksjoner og muligheter for Power BI også begynner. På denne siden kan du lese mer om Power BI 2022 Release Wave 1 og få en oversikt over de nye funksjonene som er lansert for Power BI.

Innholdsmeny
 


Oversikt over Power BI 2022 Release Wave 1

Microsofts business intelligence-løsning Power BI hjelper bedrifter med å understøtte og drive en datakultur der alle ansatte på tvers av avdelinger og på alle nivåer i bedrifter er i stand til å ta informerte beslutninger basert på data i enhver skala og fra hvilken som helst datakilde.

For å gjøre det mulig for selskaper å drive en kultur basert på datainnsikt, investerer Microsoft i å forbedre tre allerede kjente områder for Power BI.

Styrke den enkelte medarbeider med Power BI

Med oppdateringene som følger med Power Platform 2022 Release Wave 1, vil det være enklere enn noen gang for alle selskapets ansatte å jobbe med data via allerede kjente Microsoft Office-lignende opplevelser og AI-infundert innsikt på tvers av Power BI Desktop, Power BI-tjenesten og Power BI-mobilapplikasjonene.

Microsofts fokus er fortsatt på å tilby den beste BI-funksjonaliteten på markedet, utviklet for forretningsanalytikere og sluttbrukere. Power BI integreres tettere med Microsoft 365 for å gjøre det mulig for alle forretningsbrukere å sømløst analysere bedriftsdata. Microsoft tilbyr også Power BI 2022 Release Wave 1 one-click on-ramps for å analysere tabeller med data fra en hvilken som helst dagkilde, samt funksjonalitet som utfyller Microsoft Excel. Investeringen i brukeropplevelsen for å komponere rapporter forbedres også ved å håndtere bilder og målinger og bruke naturlig språkinndata der det er mulig. Og viktigst av alt, en rekke forbedringer introduseres basert på tilbakemeldinger og ideer fra brukere i Power BI-fellesskapet.

Styrke det enkelte team med Power BI

Innsikten og kunnskapen Power BI gir kan være en viktig og dypt integrert del av strukturen som ligger til grunn for arbeidet dine forretningsteam utfører. Med Power BI blir data en viktig del av grunnlaget for, at hvert team kan ta informerte beslutninger og fremme teamets produktivitet, samarbeid og beslutningsgrunnlag å handle ut fra. Dette har blitt enda viktigere de siste årene, hvor mange har jobbet hjemme og mye samarbeid har vært avhengig av teknologiske løsninger. Og datainnsikt blir i stor grad først egentlig verdifull når den deles..

I Power BI 2022 Release Wave 1 integreres Power BI med Microsoft 365, og gir deg innsikt i Microsoft Teams, hvor teamet kan jobbe tett på nøkkelområder som møter, kanaler og chatter. Muligheten for Power BI-brukere til å finne data og dele dem raskt, både i og utenfor virksomheten, er også forbedret. Det vil også være mulig å spore selskapets mål på bedriftsskala gjennom 'Mål' og bygge historier rundt data gjennom effektiv historiefortelling.

Styrke selskapet med Power BI

En stor styrke ved Power BI er løsningens fleksibilitet og tilpasningsevne, noe som gjør at Power BI enkelt kan skaleres for å møte selv de mest krevende behov for store bedriftskunder. Med sentralisert administrasjon, ledelse og markedsledende sikkerhetsfunksjonalitet i Power BI har selskapets IT-driftsledere alltid full synlighet og kontroll. Med Power BI 2022 Release Wave 1 fortsetter Microsoft å investere i en rekke Power BI-forbedringer som fokuserer på tillit og samsvar, revisjonsevne, informasjonskvalitet, adopsjon, tilkoblingsmuligheter, selvbetjent dataforberedelse, big data management, semantiske modeller i bedriftsskala og ikke minst bedriftsrapportering.

Microsofts fokus på å styrke både den enkelte medarbeider og det enkelte team, samt å gjøre IT-ledere i stand til å leve opp til avanserte sikkerhets- og administrasjonskrav, bidrar i stor grad til at bedrifter kan få innsikt i sine forretningsdata, selv i stor skala.

Power BI Premium

Med hver Power Platform Release Wave utgivelse, fortsetter Microsoft å forbedre Power BI Premium ved å tilby nye funksjoner og muligheter som hjelper bedrifter raskt å få tilgang til storskala datainnsikt og møte de mest krevende behovene til enhver bedrift.

De nye forbedringene til Power BI Premium vil dekke følgende områder:

 • Fleksibel lisensiering
  Med Power Platform 2022 Release Wave 1 har bedrifter nå mulighet til å velge mellom lisensieringsalternativer pr. bruker og pr. kapasitet.
 • Microsoft-eid ressursadministrasjon
  Med Power BI 2022 Release Wave 1-oppdateringen trenger bedrifter ikke å bekymre seg for høye arbeidsbelastninger og kapasitetsutnyttelse som kan påvirke hastigheten når de jobber med Power BI.
 • Autoskalering og betal-etter-du-gå-priser
  I Power BI 2022 Release Wave 1 trenger du ikke oppleve en reduksjon i løsningsytelsen hvis du skalerer utover ressurskapasiteten.
 • Dataforberedelse
  Avansert dataforberedende selvbetjening er forbedret i Power BI 2022 Release Wave 1.
 • Interaktive opplevelser over big data
  2022 Release Wave 1 introduserer interaktive brukeropplevelser på tvers av big data i store big data-kilder, for eksempel Azure Synapse Analytics.
 • Driftsrapportering og distribusjon
  Med Power BI 2022 Release Wave 1 kan du distribuere pikselperfekte rapporter til millioner av brukere.
 • Sikkerhet
  Power BI 2022 Release Wave 1 inkluderer forbedringer av avansert sikkerhet.

Nye funksjoner i Power BI Premium

Nye funksjoner og muligheter i Power BI Premium hjelper bedrifter å akselerere sin evne til å få innsikt i data i stor skala og møte den enkelte bedrifts mest krevende behov.

Funksjon Tilgjengelig for Offentlig forhåndsversjon Generell tilgjengelighet
Forbedringer av databeskyttelse – fremhev sentraliserte policyer for hindring av datatap for Power BI Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere April 2022 -
Automatiske aggregeringer Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk - Mai 2022
Hybridtabeller Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk - Mai 2022
Rapportserver for Power BI – utgivelse i mai 2022 Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere - Mai 2022
Rapportserver for Power BI – utgivelse i september 2022 Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere - September 2022

 

Power BI Pro

I en moderne bedrift er det viktig at alle ansatte har mulighet til å finne, dele og samarbeide om innsikt, slik at det bygges en datakultur. Så enten det gjelder ansatte som skriver rapporter i Power BI Desktop, ansatte som utforsker forretningsdata i Power BI-tjenesten eller mobilapplikasjoner, eller om det gjelder brukere i Office som bruker data til å ta mer informerte beslutninger, vil Power BI fortsette å utvikle seg til for å gjøre det enklere enn noen gang å jobbe med bedriftsdata.

Microsoft investerer med Power BI 2022 Release Wave 1 i følgende tre nøkkelområder:

 • Styrke den enkelte medarbeider
  Skap optimale arbeidsforhold for den enkelte medarbeider med umiddelbare kjente brukeropplevelser og AI-integrert datainnsikt.
 • Styrke det enkelte team
  Gjør det enkelt for hvert team å integrere det daglige arbeidet med Business Intelligence uansett hvor det befinner seg, og gjør dermed data til en naturlig del av enhver beslutning som tas der innsikt transformeres til konkrete handlinger.
 • Styrke den enkelte bedrift
  Forbedre bedriftens dataadministrasjon og møte de mest krevende forretnings- og administrasjonsbehovene.

Nye Funksjoner i Power BI Pro

De nye funksjonene, forbedringene og mulighetene lansert med Power Platform 2022 Release Wave 1 oppmuntrer til en datadrevet bedriftskultur ved å hjelpe alle ansatte med å oppdage og samarbeide om innsikt.

Funksjon Tilgjengelig for Offentlig forhåndsversjon Generell tilgjengelighet
Lag rapporter i Power BI-tjenesten med nye datakilder Brukere, automatisk April 2022 -
Nye og forbedrede Power BI-funksjoner i Teams Brukere, automatisk April 2022 -
Rask oppretting av mål med naturlig språk Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk April 2022 -
Forbedringer i Power BI-datasettsenter Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk April 2022 -
Kontekstuell samhandling på objekt med Power BI-visualobjekter Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk Mai 2022 -
Power BI-integrering i Outlook og Office-senteret Brukere, automatisk Mai 2022 -
Lag raskt et datasett eller en rapport for Power BI fra en datatabell i Excel Brukere, automatisk Juli 2022 -
Vis Power BI-filer i OneDrive og SharePoint Brukere, automatisk Juli 2022 -
Tilgjengelighet – forbedret utsnittnavigering Brukere, automatisk - Juli 2022
Tilgjengelighet – forbedret tabellnavigering Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk - Juli 2022
Tilgjengelighet – ny flyt for å støtte 400x-zoom Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk - Juli 2022
Tilgjengelighet – vis visualobjekter som tabeller Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk - Juli 2022
Tilgjengelighet – smarte narrativbeskrivelser Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk - Juli 2022
Forbedret Power BI-administrasjon og -drift Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk - September 2022
Bygg inn Power BI-målstyringer i PowerPoint-presentasjoner Brukere, automatisk - September 2022
Administrativ innsikt med langsiktig oppbevaring av historisk leietakeraktivitet, sentrale metadata og innebygde rapporter Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk Marts 2022 September 2022
Forbedre styringen av Mitt arbeidsområde Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk Mai 2022 September 2022
Rapportering om tilbakeføring for Power BI Premium-administratorer Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk Juni 2022 September 2022

 


Beskrivelse av tabellverdier

Generell tilgjengelighet
I kolonnen til høyre 'Generell tilgjengelighet' angis i hvilken måned den aktuelle funksjonen leveres. Datoen for levering av den angitte funksjonen kan være hvilken som helst dag i den måneden.

Offentlig forhåndsversjon
I kolonnen 'Offentlig forhåndsversjon' angir du i hvilken måned den aktuelle funksjonen er utgitt som en offentlig tilgjengelig prøveversjon. Utgivelsesdatoen for den angitte prøveperioden kan være hvilken som helst dag i den måneden.

Hakemerke symbol (✓)
Hakemerke symbolet (✓) betyr at den aktuelle funksjonen allerede er utgitt for offentlig forhåndsversjon eller tidlig tilgang og generell tilgjengelighet.

Beskrivelse av 'Tilgjengelig for' kolonneverdier

Brukere, automatisk
Disse funksjonene inkluderer endringer i brukeropplevelsen og aktiveres automatisk.

Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk
Disse funksjonene er ment for bruk av administratorer, utviklere, markedsførere eller forretningsanalytikere og aktiveres automatisk.

Brukere av administratorer, utviklere eller analytikere
Disse funksjonene må aktiveres eller konfigureres av administratorer, utviklere eller forretningsanalytikere for å være tilgjengelige for brukerne deres.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner