Business Central Anleggsmidler

Alle anskaffelser som til sammen utgjør selskapets anleggsmidler er verdifulle investeringer, men hva er deres virkelige verdi og hvor store kostnader er forbundet med dem årlig? Business Central gir deg svar på disse spørsmålene ved å tilby funksjonalitet som lar deg styre og administrere eiendeler i virksomheten din som er dedikert til vedvarende eierskap eller bruk.

Hva er anleggsmidler?

Anleggsmidler er en viktig regnskaps post og en samlet betegnelse for de eiendelene i selskapet som har en forventet levetid på mer enn ett år fra overtagelse. Dermed er en ervervet eiendel bare et anleggsmiddel når forventet levealder overstiger ett år.

Forvaltning og styring av anleggsmidler i Business Central

Business Central tilbyr funksjonalitet for driftsmidler som gir deg oversikt over anleggsmidlene og sikrer at den periodiske avskrivningen er korrekt. Løsningen lar deg også administrere vedlikeholdskostnader, administrere forsikringer og utvikle rapporter og statistikk.

Med andre ord, Business Central gir deg full kontroll over levetiden for anleggsmidlene dine -fra du har ervervet dem til at du avskaffer dem igjen. Med den fleksible ERP-løsningen kan du presist og med et minimum av krefter for dine ansatte registrere, overvåke, disponerer over og avhende anleggsmidlene dine. Business Central er dermed ikke bare et verktøy for å styre og forvalte dine anleggsmidler, men bidrar også til å øke verdien av dine verdifulle investeringer.

Oppretting av et anleggsmiddel

For hver eiendel oppretter du et kort i Business Central som inneholder informasjon om hver aktiva. For eksempel kan du opprette produksjonsutstyr eller kontorrekvisita som hovedaktiva med en komponentliste, og du kan gruppere anleggsmidlene dine på forskjellige måter, det være seg etter klasse, avdeling eller sted. Når dette er gjort, er det enkelt å administrere dine anleggsmidler, enten du trenger å skaffe nye anleggsmidler, vedlikeholde eksisterende eller selge dem. Business Central lar deg også opprette budsjetterte anleggsmidler slik at du kan inkludere forventede anskaffelser og salg i rapportene.

Avskrivning

For hele tiden å ha full kontroll over både avskrivningene av anleggsmidlene dine, samt andre økonomiske transaksjoner relatert til anleggsmidlene, kan du opprette en eller flere avskrivningsbøker for hvert av selskapets anleggsmidler i Business Central. Avskrivningen gjøres deretter ved å kjøre en rapport som beregner periodisk avskrivning og fyller ut en journal med de resulterende elementene som er klare til å bli lagt ut. Business Central støtter imidlertid flere avskrivningsmetoder, og du kan opprette flere avskrivningsbøker pr anleggsmidler til forskjellige formål. Det kan være en avskrivningsbok for skatterapportering og en annen for intern rapportering.

Vedlikeholdskostnader

For hver av dine anleggsmidler lar Business Central deg registrere de løpende vedlikeholdskostnadene samt neste dato for service. Administrasjon og full kontroll over vedlikeholdskostnader knyttet til et anleggsmiddel kan være ekstremt viktig i forbindelse med budsjettering og når du bestemmer om hvorvidt en av anskaffede anleggsmidler må erstattes med en ny.

Forsikringspoliser

Business Central lar hver eiendel knyttes til en eller flere forsikringspoliser. Dette gjør det enkelt og tydelig å bekrefte at kostnadene for den enkelte forsikring er i samsvar med verdien av eiendelen knyttet til forsikringen. Business Central gjør det dermed enkelt å overvåke og administrere de årlige forsikringspremiene knyttet til anleggsmidlene.

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner