Her er du:

Business Central – den beste sky ERP app?

Forventningene til Dynamics 365 Business Central var og er fortsatt høye og den kommende inkludering av Dynamics NAV, som blir on-premise delen av Business Central, gjør ikke forventningene til Microsofts nye ERP-applikasjon mindre.

Migrasjon

For nesten 20 år siden, rundt årtusenskiftet, kjøpte Microsoft Dynamics GP og Dynamics NAV, de to løsningene var da kjent som Great Plains og Navision. Oppkjøpet gjorde Microsoft til en av de ledende leverandørere på ERP-markedet for mellomstore bedrifter i USA og Europa.

ERP on-premise, host din egen programvare

Dynamics GP og Dynamics NAV har til felles at de begge er on-premise løsninger. Å kjøre sine programvareapplikasjoner on-premise krever at du har en dedikert server for ERP applikasjonens database og brukerens klient er installert på egen arbeidsstasjon. Der finnes flere variasjonsalternativer, men uansett oppsett krever det fortsatt en dedikert server for databasen og en server for applikasjonsprogramvaren. On-premise ERP-programvare betyr også at du kjøper programvaren og dermed eier den. Vanligvis betaler du også et løpende vedlikeholdsgebyr som gjør at du kan oppgradere programvaren med løpende oppdateringer eller når en nyere versjon lanseres.

Denne måten å implementere og bruke forretningssoftware på, var inntil 10-15 år siden den vanligste, men opp gjennom 2000-tallet skjedde der gradvis en forandring. Det ble stadig mer vanlig å plassere programvaren "ute av huset", det vil si på en leid server. Fordelen med denne modellen er, at kjører du programvaren eksternt, kan du oppnå betydelige kostnadsbesparelser på grunn av redusert personell, vedlikehold, strømforbruk etc. Imidlertid er det fortsatt selskaper som holder seg til den tradisjonelle on-premise modellen. Årsaken kan være risikofaktorer på grunn av manglende tilgang til sine tjenester gjennom internettkrasj, personvernproblemer, datasikkerhetsrisiko, leverandør insolvens eller andre faktorer.

ERP i skyen, lei applikasjon din på abonnementsgrunnlag

Siden fusjonen av Great Plains og Navision er en ny trend i ERP-verdenen kalt 'Cloud ERP' raskt begynt å spre seg. Med 'Cloud' menes der at ERP-applikasjonen ligger i skyen og kjørers fra brukerens favorittnettleser, for eksempel Google Chrome, Microsoft Internet Explorer eller Firefox. Kort sagt, bare skriv inn nettadressen for sky programmet og logg deretter inn i ERP-applikasjonen. Dette betyr at du som en bedrift ikke trenger å investere i dyr maskinvare, men det betyr også at du ikke trenger å vedlikeholde maskinvaren og programvaren som ellers kreves for å kjøre en ERP-applikasjon. Derutover eier selskapet ikke sin ERP-programvare, men leier den på månedlig abonnementbasis og får på den måten tilgang til applikasjonen for det antall brukere selskapet trenger. Dette betyr, at du raskt kan skalere opp eller ned på antall brukere, avhengig av selskapets aktuelle  behov. Denne lisens- og leveringsmodellen kalles 'SaaS' (Software as a Service), hvilket betyr at programvaren er lisensiert på abonnementsgrunnlag og sentralt hostet.

Total IT-plattform - alt du trenger i en pakke i skyen
Hos Active Business Solutions tilbyr vi også en abonnementsmodell for Dynamics NAV, hvor ERP-løsningen er en del av vår all-in-one-forretningss IT-plattform som inneholder alt du trenger for å drive virksomheten din og alt ligger på en plattform i skyen på Azure som er Microsofts skymiljø og infrastruktur. I tillegg til den nyeste versjonen av Navision, NAV 2018, inneholder pakken også Office 365, Business Intelligence programmet Power BI, e-post klient, fildeling, etc. Kort sagt inneholder pakken alt du trenger for å drive en moderne virksomhet.

Vi kaller den totale pakke for ABS Total IT-plattform.

Business Central, Microsofts ERP applikasjon i skyen

Inntil i år har Microsoft ikke hatt et reelt bud på en sky ERP-løsning. Microsoft har en omfattende og imponerende portefølje av ERP-løsninger, Dynamics NAV, Dynamics AX, Dynamics C5, Dynamics SL, Dynamics GP, og har lenge jobbet for å kombinere dem i en enkelt løsning. Denne ambisjonen er imidlertid ikke blitt godt mottatt av brukerne av deres programvare, som ville bli etterlatt med en helt ny software og vanskelighetene det ville føre til. Å erstatte ERP-systemet kan føre til en massiv investering for et selskap. Derfor bestemte Microsoft ved utgangen av 2017 at deres kommende Cloud ERP-applikasjon skulle være basert på Dynamics NAVs kodebase.

I slutten av april 2018 lanserte de så denne nye sky-applikasjon under navnet Dynamics 365 Business Central, Microsofts første virkelige SaaS ERP-applikasjon, som kun kan kjøpes på abonnement og drives utelukkende i skyen, i hvert fall til oktober i år, hvor Dynamics NAV vil inngå som on-premise delen av Business Central. Derfor kommer det ikke, som vi har vært vant til, en ny versjon av Dynamics NAV i slutten av året og de som hadde ventet på en Dynamics NAV 2019, må i stedet bli vant til det nye navnet, Dynamics 365 Business Central (forkortet D365 BC), siden merkenavnet 'Dynamics NAV' tilsynelatende, og ifølge Microsofts egen roadmap for Dynamics NAV, ikke lenger blir oppdatert med nye versjoner.

På skyen, on-premise eller en kombinasjon av de to

Dette betyr at Business Central fra oktober kan brukes både i skyen, on-premise og som hybrid, det vil si en kombinasjon av de to. Man vil også kunne bruke sin eksisterende Dynamics NAV on-premise løsning som en hybridmodell, hvor løsningen vil bli koblet til nettskyen via Business Central. Uansett hvilken modell du velger, kan dataene dine replikeres i skyen, og det vil bli en smertefri overgang, så snart du bestemmer deg for ikke lenger å kjøre din programvare on-premise og du utelukkende vil fortsette i skyen. Det er imidlertid viktig å huske på, at i alle tilfeller må alle justeringer være basert på Extensions. Hvis du har rettelser i grunnkoden, må du midlertidig avbryte løsningen fra skyen. Når koden er omskrevet til Extensions, kan løsningen kobles til igjen.

Rik på funksjonalitet

Microsofts beslutning om å bruke grunnkoden fra en av deres eksisterende ERP-applikasjoner, noen vurdere det å være den beste løsningen for dem alle, betyr at all (nesten) funksjonaliteten du får med den nyeste versjonen av Navision, NAV 2018, nå også blir tilgjengelig i sky versjonen Business Central. Dette gjør Business Central til en svært konkurransedyktig løsning i markedet for cloud ERP-applikasjoner. Med svært effektiv funksjonalitet i spesialiserte områder som produksjon, lager og lagerstyring, logistikk, prosjektledelse mm. kan man hevde, at Dynamics 365 Business Central allerede er sine konkurrenter overlegen og i den grad har potensial til å bli den ledende sky ERP-applikasjonen på markedet.

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner