Her er du:

Business Central –cloud eller on-premise?

Business Central startet som Microsofts Cloud-versjon av Dynamics NAV, men siden oppdateringen fra oktober 2018 hvor Dynamics NAV ble avviklet som et merkenavn og i stedet ble en del av Business Central, er løsningen nå også tilgjengelig på stedet. Men hva er forskjellen mellom on-premise og sky versjonene og hvilken løsning bør du velge?

Cloud vs. On-premise ERP: Hva skal du velge?

Når du implementerer et ERP-system, er det første, og kanskje viktigste, valg du må gjøre, om hvorvidt man må velge en cloud-løsning som ligger i skyen på en leid server eller om løsningen skal implementeres lokalt på egen server, dvs. on-premise. Begge metodene har sine egne fordeler og ulemper som bør tas i betraktning før du velger en løsning og det er således ikke en type løsning som passer alle bedrifter. Du skal derimot analysere selskapets behov og deretter bestemme hvilken metode som best passer til bedriftens behov.

Cloud
En sky løsning ligger på servere som drives av leverandøren, for eksempel Microsoft Azure, og åpnes via en enhet som er koblet til Internett.

On-premise
Med on-premise menes det at du bruker dine egne fysiske servere og IT-infrastruktur til å hoste og drifte din ERP-løsning.

Imidlertid finnes det alternative løsninger når man velger ERP-systemer, deriblant SaaS og Hybrid.

Hybrid
Denne metoden er en blanding av både on-premise og cloud hosting og blir stadig mer populær blant bedrifter. Årsaken er at en hybridinstallasjon gir samme fleksibilitet og enkel tilgang som en løsning i skyen, men også samme nivå av sikkerhet og tilpasning som en on-premise installasjon. En hybridinstallasjon krever imidlertid samme nivå av infrastruktur, vedlikehold og interne IT-ressurser og kompetanse som en lokal installasjon.

SaaS
Ønsker du å vite driftskostnadene dine på forhånd og ikke bli overrasket over plutselige kostnader, kan du med fordel velge en SaaS (Software as Service) løsning hvor du leier et ERP-program som hostes av en IT-leverandør for eksempel av Microsoft hvis du velger Business Central som ERP SaaS-løsning. Alle priser i en SaaS-løsning inkluderer en enkelt pris, typisk en månedlig lisens per måned per bruker, snarere enn å ha separate kostnader for lisensiering og hosting.

Dynamics 365 Business Central On-premise

On-premise versjonen av Business Central er for de selskapene som trenger å ha kontroll over deres egen server, og dermed data, og/eller trenger flere tilpasningsmuligheter enn skyversjonen tilbyr. Som med Dynamics NAV er Business Central On-premise ekstremt fleksibel og kan skreddersys nøyaktig til bedriftens behov. Business Central On-premise kan kjører bedriftens forretningsprosesser på akkurat den måten som trengs, og uavhengig av hvilken forretning du driver og i hvilken bransje. Løsningen har den funksjonalitet du trenger for å effektivisere og optimalisere driften i selskapet, mens du får full innsikt i og oversikt over selskapets individuelle prosesser og hvordan de påvirker driften.

The Intelligent Edge
Med en Business Central On-premise installasjon kan man koble til The Intelligent Edge. Begrepet The Intelligent Edge brukes på mange måter, men kort sagt er The Intelligent Edge der hvor ting skjer, det vil si de tingene som er koblet til Internett når innenfor IoT (Internet of Things). Intelligent Edge består således av et sett av sammenhengende systemer og enheter som samler og analyserer data i nærheten av brukerne, dataene eller begge deler.

Dynamics 365 Business Central Cloud

For mindre bedrifter som kanskje ikke har tid eller ressurser til å finne den riktige serverløsning eller å drive den, kan Business Central Cloud være den riktige løsningen. Cloud-versjonen av Business Central er ikke så fleksibel og tilpasningsdyktig som on-premise versjonen, men du kan utvikle eller kjøpe såkalte Extensions. Extensions er plugins du bruker til å tilpasse løsningen, men uten å endre i selve grunnkoden. Så det er ferdige løsninger, ikke egentlige justeringer.

Så hva bør du velge, sky eller lokal (on-premise) installasjon

Det er ikke noe riktig eller feil når du skal velge om din ERP-løsning skal installeres lokalt på egen server eller om den skal plasseres i skyen, med andre ord om du velger Business Central On-premise eller Business Central Cloud. Valget avhenger helt av bedriftens forretningsbehov og hvor mye du er villig til å investere når du implementerer eller oppgraderer til et nytt ERP-system.

Som en tommelfingerregel kan man si at en ERP-cloud SaaS-løsning er ideell for mindre og knapp så komplekse selskaper som har begrensede interne IT-ressurser. Derimot vil Business Central On premise, som er mer tilpasningsdyktig og fleksibel, være bedre egnet til større bedrifter med komplekse forretningsprosesser og spesialiserte behov.

 

 

 

Your Challenge. Our Passion
Dynamics 365 Business Central partner